ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

23 กุมภาพันธ์ 2560 @ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี พ.ศ.2559 และรับมอบโล่เกียรติคุณจากผลงานด้านการพิทักษ์สิทธิคนพิการ (ช่วงบ่าย)

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากช่วงเช้า ที่รับรางวัลระดับจังหวัดแล้ว เรารีบเดินทางมายังโรงแรมอินทรารีเจนท์ (ประตูน้ำ) เพื่อไปรับโล่รางวัลบุคคล "ผลงานการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ในงานโครงการสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยรางวัลบุคคลที่ได้รับทั้ง 12 ท่านในครั้งนี้ทุกท่านเป็น Ashoka Fellow ที่ยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันในประเด็นสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ

ภายในงาน คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล กล่าวรายงานและเชิญท่านปลัดกระทรวง พม. นายไมตรี อินทุสุต กล่าวเปิดงานและปาฐกถาถึงขอบเขตงาน 16 ด้านที่ครอบคลุมสวัสดิการสังคม ซึ่ง พม. เป็นหัวเรือใหญ่ ที่จะนำพาอีกหลายกระทรวงก้าวไปสู่การดำเนินการในระดับอาเซียน






ท่านปลัดกระทรวง พม. นายไมตรี อินทุสุต กล่าวเปิดงานและปาฐกถา




รับโล่รางวัลบุคคล "ผลงานการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" จาก
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)


ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 12 ท่าน 
กับประธานและผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานสมัชชาฯ





ถ่ายภาพร่วมกับภรรยา (นส.ชนัญชิดา ลิ้มนนทกุล)


โล่รางวัลบุคคล "ผลงานการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" 

จากการทำงานด้านพัฒนาอาชีพคนพิการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2557 ได้รับรางวัลบุคคลนานาชาติ Ashoka Fellow 2014 สู่การทำงานด้านการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ทั้งในรูปแบบส่วนตัว และในนามเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ ซึ่งในขณะนี้กำลังทำงานอย่างเข้มข้นร่วมกับหลายฝ่าย เพื่อตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์คนพิการ และดำเนินการด้านการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จนได้รับรางวัลดังกล่าว รางวัลนี้จึงไม่ใช่ของผมคนเดียว แต่เป็นของคนพิการทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ร่วมกัน กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้กับการถูกบุคคล และกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนละเมิดสิทธิ์คนพิการ และผมกับเราในนามเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ จะพยายามทำงานเพื่อจัดการละเมิดสิทธิ์คนพิการให้หมดไปจากประเทศไทยครับ เพื่อเป็นแบบอย่างในระดับเวทีอาเซียนต่อไปครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/