ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

23 กุมภาพันธ์ 2560 @ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี พ.ศ.2559 และรับมอบโล่เกียรติคุณจากผลงานด้านการพิทักษ์สิทธิคนพิการ (ช่วงเช้า)

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ต้องเดินทางไปรับรางวัลเช้า-บ่าย จาก พมจ.นนทบุรี และ พม. (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ต่อด้วยเป็นวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่ของ พม. เพื่อการเป็นผู้นำอาเซียนในส่วนของภาคสังคม สำหรับตอนเช้านั้น ได้รับรางวัล บริษัทที่ให้การสนับสนุนด้านคนพิการ ภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2559 ในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งส่วนตัวต้องขอบพระคุณทาง สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ช่วยยื่นเรื่องเสนอให้ครับ และต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการคัดเลือกที่มอบรางวัลนี้ให้ครับถ่ายภาพกับพี่เทอดเกียรติ (ผู้เชี่ยวชาญฯ ประจำศูนย์สิรินธรฯ) (เสื้อขาว-ขวาสุด)


ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา ทีมงานบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
จากซ้ายไปขวา (คุณเทพเทวิน แสนโภชน์ คุณเทพฤทธิ์ คุณชนัญชิดา (ภรรยา)
และผมนั่งรถเข็น (ปรีดา ลิ้มนนทกุล) ถ่ายร่วมกันก่อนเข้ารับรางวัล


ร่วมรับรางวัลจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวเปิดงาน

สำหรับรางวัลที่ได้รับประจำปี พ.ศ.2559 ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ต้องขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณความพิการที่ได้รับมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จึงเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้ทำงานด้านคนพิการ ทั้งในนามส่วนตัว และในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด และรางวัลที่ได้รับนี้ขอมอบให้น้องๆ คนพิการ และทีมงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฝั่งของบริษัทฯ ด้วยครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/