ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

26 มกราคม 2560 @ ไปร่วมเป็นวิทยากรโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุรินทร์

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรร่วมกับพี่ๆ (พี่เฉลิมชัย ทองสุข-มูลนิธิขวัญชุมชน, พี่ยุคลธร พรมเดช-ผู้ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคกลาง, พี่สุจิน รุ่งสว่าง-ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กทม.) ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยท่านแรงงานจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง) มีโครงการจัดสัมมนาสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบ ณ ห้องพนมดงรัก โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เวลา 8.00-16.00 น. เป็นอีกครั้งที่รู้สึกตื่นเต้นเพราะมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน

ช่วงเช้ามีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ การพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็งตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานนอกระบบในปี 2560 รวมถึงประเด็นข้อควรระวัง 3 เรื่อง (1) การหลอกลวงปล่อยกู้เงิน 5 ล้าน (2) การเฝ้าระวังการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนำเข้า และ (3) การหลอกลวงซท้อข้าว 1 แสนตัน จากประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายทหาร รอง กอ.รมน.)

สำหรับช่วงบ่าย จะมีการแยกประเด็นห้องย่อย 4 ห้อง คือ 
  • ห้องที่ 1 แรงงานภาคเกษตร มีวิทยากรประจำกลุ่มคือ พี่ยุคลธร พรมเดช-ผู้ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคกลาง
  • ห้องที่ 2 แรงงานรับงานไปทำที่บ้าน มีวิทยากรประจำกลุ่มคือ พี่สุจิน รุ่งสว่าง-ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กทม.)
  • ห้องที่ 3 OTOP มีวิทยากรประจำกลุ่มคือ พี่สุภาพร ทองสุข มูลนิธิขวัญชุมชน
  • ห้องที่ 4 แรงงานคนพิการ มีวิทยากรประจำกลุ่มคือ พี่เฉลิมชัย ทองสุข-มูลนิธิขวัญชุมชน และผม ปรีดา ลิ้มนนทกุล กรรมการบริษัท PWDOM จำกัด

กำลังจะกลับเข้ารถเพื่อไปที่พัก ที่ทางมูลนิธิขวัญชุมชนเตรียมไว้ให้ครับ

เป็นอีกสัมมนาที่ผมเห็นความหวังสำหรับคนพิการในอนาคต เพราะพี่ๆ ที่เป็น อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) นั้น ในช่วงเช้า ผมเห็นความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนา พอช่วงบ่าย ก็มีการเก็บข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมแชร์ความคิดเห็นในห้องย่อยที่ 4 จะมีประเด็นที่ให้ความสำคัญกับคนพิการแทบทุกหัวข้อย่อย บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ทุกท่านเข้าถึงตัวคนพิการ ขากลับจนถึงวันรุ่งขึ้น ผมจึงแอบคิดเอาเองว่า ที่จังหวัดสุรินทร์น่าสนใจที่จะร่วมงานด้วยในอีกหลายประเด็นครับ ซึ่งส่วนตัวผมคงต้องประสานงานกับพี่เฉลิมชัย และพี่หมู ของมูลนิธิขวัญชุมชน ต่อไปครับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/