ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

ผลงาน การบริหารกิจกรรม โครงการต่างๆ ของบริษัท และมีส่วนร่วม (2)


24 มิถุนายน 2561 @ ไปบรรยายหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นการบรรยายด้านการตลาดหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ" และ "กระบวนการ่สเงสริมอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าฟังบรรยายเป็น กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ ใน 2 วันแรก+ครึ่งวันของวันที่ 3 ได้รับการอบรมอาชีพผลิตกระเป๋าผ้าญี่ปุ่น จนได้กระเป๋าถือไว้ในมือเรียบร้อย ทาง อบจ.สมุทรปราการ จึงเห็นความสำคัญเรื่องการตลาด จึงปิดท้ายการอบรมด้วยการให้ความรู้เรื่องการนำความรู้ด้านการผลิตกระเป๋าไปประยุกต์ในการขาย ให้เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง .....อ่านต่อ

4 มิถุนายน 2561 @ ไปบรรยายหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 1 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ: สวัสดีครับทุกท่าน ปกติทุกๆ ปี ผมจะมีการจัดบรรยายหลากหลายแต่มีทิศทางเพื่อพัฒนาคนพิการสู่การมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จริง แต่สำหรับปี 2561 นี้ ผมแทบไม่ได้จัดการอบรมใดๆ เนื่องจากเตรียมงานโครงการต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สำหรับปี 2562 และเตรียมเอกสารสำหรับส่งผลงานประกวดทั้งในและต่างประเทศ แต่ในที่สุด ทาง อบจ.สมุทรปราการ ติดต่อกลับมาให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการตลาดให้กับ .....อ่านต่อ

21-22 กุมภาพันธ์ 2561 @ น้องๆ คนพิการที่รวมตัวจัดตั้งบริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด กำลังบริการลูกค้าหลังเปิดบริษัทเพียง 1 วัน: สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากเมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 น้องๆ คนพิการได้ทำบุญเปิดบริษัทใหม่ (บริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด) วันรุ่งขึ้นก็มีงานเข้ามาทันที ให้ได้ทำกันตลอด 2 วัน เท่าที่ผมทราบน้องๆ ก็ดีใจมากที่มีงานเข้ามา เพราะทุกคนอยากจะพิสูจน์ความสามารถในการรวมตัวกันเป็นช่างแอร์ (ช่างเครื่องปรับอากาศ) ทำงานตามหลักวิชาชีพ และไม่หลอกเติมน้ำยาแอร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพคนพิการจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา มาม่า) สามารถเรียกใช้บริการล้าง ซ่อม และติดตั้ง ได้ที่มือถือ 083-894-1774 โํดย .....อ่านต่อ

20 กุมภาพันธ์ 2561 @ น้องๆ คนพิการที่รวมตัวจัดตั้งบริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ทำบุญบริษัทเปิดสำนักงานใหม่: เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 35 (7) ความช่วยเหลืออื่นใด ในการให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และรถกระบะ เป็นที่เรียบร้อย กลุ่มคนพิการทั้ง 5 ราย นำทีมโดย นายเทพเทวิน แสนโภชน์ (กรรมการบริษัท) ได้ร่วมกันทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อเป็นสำนักงานสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นเกียรติในวันเปิดบริษัท จากส่วนเอกชนและหน่วยงานรัฐ รวมถึงรัฐท้องถิ่น ด้วย โดยทำ .....อ่านต่อ

12-19 กุมภาพันธ์ 2561 @ น้องๆ คนพิการที่รวมตัวจัดตั้งบริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด กำลังเตรียมงานบริการและเปิดบริษัทสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่คุณเทพเทวิน แสนโภชน์ (กรรมการผู้จัดการบริษัท อินโนริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด) ได้รับเงินสนับสนุนตามมาตรา 35 จากบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (มาม่า) ก็รีบดำเนินการทุกเรื่องให้ทันวันทำบุญเลี้ยงพระเปิดบริษัท เช่น การจัดซื้อรถกระบะมือสอง 4 ประตู การติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวรถ และที่หน้าร้านบริษัทที่เปิดใหม่ การจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ ท่อนน้ำยาแอร์ น้ำยาแอร์ และในส่วนเพิ่มเติม คือ การเตรียมเรื่องเช่าอาคารพาณิชย์ การตัดชุดเสื้อผ้าช่างเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น ก็เรียกว่า มีเรื่อง .....อ่านต่อ

23 มกราคม 2561 @ คนพิการกระดูกคอหัก ร่วมโครงการส่เงสริมอาชีพคนพิการ "Workable คนพิการทำงานได้ ": สวัสดีครับทุกท่าน อีก 1 ราย คนพิการรุนแรงทุพพลภาพที่กระดูกคอหักเหมือนกับผม แต่มีความพิการมากกว่า คือ คุณธำรงค์ นนทารักษ์ อาศัยอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชีวิตประจำวันคือ ต้องช่วยภรรยาใช้รถไฟฟ้าลากรถก๋วยเตี๋ยวไปเปิดร้านใกล้บริเวณบ้านพัก หลังจากได้ติดต่อให้มาเข้าร่วมโครงการ Workable คนพิการทำงานได้ เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ด้วยการวาดภาพอยู่ที่บ้าน คุณธำรงค์ ก็ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขณะนี้คุณธำรงค์ ก็ได้วาดภาพ 4 ภาพแรกของการส่งมอบงานในเดือนมกราคม 2561 เสร็จ .....อ่านต่อ

23 มกราคม 2561 @ ผู้จัดการมูลนิธิขวัญชุมชนเยี่ยมคนพิการวาดภาพที่จังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความตอนนี้ พี่เฉลิมชัย ทองสุข (ผู้จัดการมูลนิธิขวัญชุมชน จ.สุรินทร์) ไปเยี่ยมคุณวินัย ชัยเสน จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากทางมูลนิธิขวัญชุมชนได้แนะนำให้ทางโครงการ "Workable คนพิการทำงานได้" ได้รู้จักกับคุณวินัย ชัยเสน เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยให้คนพิการวาดภาพอยู่ที่บ้าน และส่งภาพที่วาดเสร็จเรียบร้อยแล้วตลอดทั้งปี 2561 จำนวน 48 ภาพให้กับทางบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) .....อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2560 @ พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการจัดพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ หลังทุกท่านจบโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา) โดยมีคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน) มาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร และ ผศ.ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) กล่าว .....อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2560 @ ธนาคารออมสินสัมภาษณ์คนพิการและคนดูแลคนพิการ โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทางธนาคารออมสิน โดยคุณธนัช ชูเจริญวงศ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  เข้าสัมภาษณ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดทำเล่ม profile ข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิกายรทั้งหมดที่ร่วมโครงการให้ทางธนาคารออมสินใช้ประกอบการเรียกสัมภาษณ์สำหรับการให้การสนับสนุนในปี พ.ศ.2561 ในปีถัดไป โดยจัด .....อ่านต่อ

16 สิงหาคม 2560 @ รายงานความคืบหน้า และกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คุณธนั ชูเจริญวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ และทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รายงานความคืบหน้าโครงการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริหารจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (สำนักงานประกันสังคม) และมูลนิธิกระจกเงา และสถานประกอบการ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ ห้องนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ .....อ่านต่อ

13 พฤศจิกายน 2560 @ กิจกรรมแรกของการใช้งาน "โต๊ะกลางเปี่ยมสุข" ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการที่บ้านเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพื่อนๆ หลังจากที่ครอบครัวเรา ได้รับส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ "โต๊ะกลาง" ที่น้องๆ คนพิการทางสายตาช่วยกันทำขึ้นมา ทำให้ภรรยาถึงกับต้องจัดพื้นที่ภายในบ้านบใหม่ เฉพาะโซนเก้าอี้โซฟากับทางออกด้านข้างของบ้าน เพื่อเรียกพื้นที่ใช้สอยในการเดินออกไปตากผ้า ผ่านประตูใหญ่ข้างบ้าน โดยยกเก้าอี้โซฟายาวที่ขวางประตูออก แล้วนำมาวางตรงข้ามกับเก้าอี้โซฟาใหญ่อีกตัว ทำให้สามารถนำโ๖ีะกลาง ที่ครอบครัวเราตั้งชื่อว่า "โต๊ะกลางเปี่ยมสุข" ได้อย่างลงตัว ส่วนตัวที่มองพื้นที่ใหม่นี้ กลับกลายเป็นพื้นที่ .....อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2560 @ น้องๆ คนพิการส่งโํต๊ะกลางเรียบร้อย นั่งประชุมเล็กๆ ถึงอนาคตอันใกล้กับทุกคนครับสวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ น้องๆ คนพิการนำโต๊ะกลาง มาส่งที่บ้าน ซึ่งพวกเราในครอบครัวตั้งชื่อว่า "โต๊ะกลางเปี่ยมสุข" ตามชื่อหมู่บ้าน และเมื่อน้องๆ มากันแล้ว ผลงานทำเสร็จหมดแล้ว จึงขอน้องๆ อยู่พูดคุยกันก่อน โดยการพูดคุยกึ่งประชุมครั้งนี้ สอบถามเจาะลึกรายละเอียดของทุกคน ดั่งคำกล่าวของผู้ใหญ่ที่ว่า "อยากให้ต้องถามคนรับก่อน" ถึงอนาคตที่วางแผนกันเอาไว้ ถึงความชอบความถนัด ถึงความตั้งใจ ความจำเป็น ถึงเหตุผลของแต่ละคน เพราะตลอด 6 เดือนนั้น ทุกคนผ่าน .....อ่านต่อ
11 พฤศจิกายน 2560 @ น้องๆ คนพิการทางสายตา นำเฟอร์นิเจอร์ไม้ "โต๊ะกลางเปี่ยมสุข" มาส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วครับ ดีใขมากๆ ครับสวัสดีครับเพื่อนๆ สิ้นสุดการรอบคอย ในที่สุดน้องๆ คนพิการทางสายตา ทั้ง 6 คน ก็นำโต๊ะกลางทั้ง 12 ตัว มาส่งให้เรา ที่หมู่บ้านเปี่ยมสุข เรียบร้อยครบถ้วน มีการแพ็คพลาสติกกันกระแทกทุกตัวครบถ้วน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนระหว่างขนส่ง ประทับใจที่น้องๆ ทั้งผลิตสินค้าเหล่านี้เอง และยังนำมาส่งเองอีก ซึ่งภาพเหล่านี้คงไม่มีใครได้มีโอกาสเห็น ผมจึงนำมาวางไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้ามาอ่านและเห็นภาพได้ด้วยครับ สินค้าที่มาส่งประกอบด้วย โต๊ะกลางแบบมีลิ้น .....อ่านต่อ

31 ตุลาคม 2560 @ น้องๆ คนพิการทางสายตาส่งผลงานโต๊ะกลาง ทั้ง 2 แบบ 6 สี มาให้ทราบความคืบหน้า ตอนที่ 2/2สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผมได้นำฝาน้ำอัดลม ไปให้เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กับน้องๆ คนพิการทางสายตา น้องๆ ก็ได้อัพเดทผลงานที่จัดเรียงฝาน้ำอัดลม-ฝาเบียร์ และปิดทับด้วยกระจกใส ด้านบนสุด มาให้ได้ดู รวมทั้งแบบที่วาดรูปภาพด้วยปากกาสีดำ บนฝาน้ำอัดลม ที่ถูกพ่นสีด้วยสีขาวด้าน ซึ่งลูกสาวและภรรยาช่วยกันวาด จำนวนกว่า 450 ฝา ผมเห็นแล้วชอบมากๆ ครับ และรอวันส่งโต๊ะกลางทั้ง 12 ตัว ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นี้ .....อ่านต่อ

24 ตุลาคม 2560 @ ไปศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด เพื่อนำฝาเบียร์ไปให้คนพิการทางสายตาใน "โครงการ Workable คนพิการทำงานได้" ของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ได้มาเยี่ยมน้องๆ คนพิการทางสายตา ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด ว่าได้เดินหน้าในการทำโต๊ะกลาง จำนวน 12 ตัว ไปเมื่อครั้งที่แล้วนั้น ครั้งนี้ได้นำฝาจีบน้ำอัดลมทั้งแบบเดิม และที่พ่นสีขาว และมีการวาดภาพลงบนหลังฝา จำนวนเกือบ 3 พันฝามาให้น้องๆ เพื่อตกแต่งเข้ากับโต๊ะกลาง จำนวน 6 ตัว จากทั้งหมด 12 ตัว โดยจะนำฝาที่ถูกวาดภาพวางตกแต่งบนโต๊ะไม้สนที่ทำสีไม้จริง ส่วนฝาที่เป็นแบบปกตินำไปตกแต่งบน .....อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2560 @ น้องๆ คนพิการทางสายตาส่งผลงานโต๊ะกลาง ทั้ง 2 แบบ 6 สี มาให้ทราบความคืบหน้า ตอนที่ 1/2สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านไปแล้ว 3 สัปดาห์ น้องๆ คนพิการทางสายตา ทั้ง 6 คน ได้ส่งอัพเดทผลงานที่ทำเสร็จในขั้นตอนทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ของโต๊ะกลาง 2 แบบ คือ แบบไม่มีลิ้นชัก (แบบตื้น) และแบบมีลิ้นชัก เหลือเพียงการนำฝาน้ำอัดลม วางในแบบไม่มีลิ้นชัก วางด้วยกระจกด้านบนสุด เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ต้องรอฝาน้ำอัดลมจากทางผมที่จะนำไปให้ก่อน ซึ่งลูกๆ ของผมกำลังวาดภาพบนฝาน้ำอัดลมที่พ่นสีขาว (ด้าน) แล้ว โดยค่าใช้จ่ายของวัดสดุอุปกรณ์ .....อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2560 @ คนพิการทางสายตาส่งภาพผลงานโต๊ะกลาง ภายใต้ "โครงการ Workable คนพิการทำงานได้" ของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ น้องๆ คนพิการทางสายตา ทั้ง 6 คน ได้ส่งอัพเดทผลงานที่ทำเสร็จในขั้นตอนทำตัวโต๊ะกลางเสร็จแล้วสำหรับแบบที่ไม่มีลิ้นชัก และยังทดลองวางฝาเบียร์-น้ำอัดลม ลงบนพื้นโํต๊ะก่อนทีจะวางกระจกลงด้านบนสุด โดยน้องๆ ทำตามไอเดียที่ผมต้องการ เพราะผมรับผิดชอบเรื่องการทำการตลาด โดยตั้งใจว่า หลังจากน้องๆ ทำผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว จะทำการวางแผนการตลาดทั้งแบบออนไลน์ และแบบขายเป็น Pop Up Store ตามงานนิทรรศการ หรือตาม .....อ่านต่อ

2-5 ตุลาคม 2560 @ (ความคืบหน้า) "โต๊ะกลาง" ที่น้องๆ คนพิการทางสายตาทำใกล้เสร็จ ระหว่างการฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ โครงการของธนาคารออมสิน ตอนที่ 3สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับความคืบหน้าของกลุ่มน้องๆ คนพิการทางสายตา ที่กำลังฝึกงานในโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการของธนาคารออมสิน โดยสรุปกันว่าจะทำ "โต๊ะกลาง" หลังศึกษาตลาด ทำแบบเสร็จ ก็ลงมือทำจริง หลังผลิตเสร็จ ก็ทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ขณะนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ ได้โครงของโต๊ะกลางแล้ว จึงนำภาพถ่ายขณะผลิตมาฝากครับ ผมมีหน้าที่รับผิดชอบทำเว็บไซต์สินค้าให้กับทีมน้องคนพิการทางสายตากลุ่มนี้ด้วยครับ ผมตั้งใจว่า จะทำการจัดจำหน่ายให้กับคนพิการที่มีความสามารถไป .....อ่านต่อ

29 กันยายน 2560 @ (ความคืบหน้า) น้องๆ คนพิการทางสายตา กำลังเร่งทำ "โต๊ะกลาง" ระหว่างการฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ โครงการของธนาคารออมสิน ตอนที่ 2: สวัสดีครับทุกท่าน น้องๆ คนพิการทางสายตา ทยอยส่งภาพอัพเดท การปฏิบัติงานมาให้อย่างต่อเนื่องนะครับ ผมจึงนำมาทยอยลงในเว็บบล็อก เพื่อให้ท่านใดที่สนใจจะติดตามความเป็นมาเป็นไป หรือเพื่อให้ทราบที่มาของความพยายามของน้องๆ คนพิการทางสายตา ที่มีความสามารถด้านการทำเฟอร์นิเจอร์ และผลงานครั้งนี้หลังการพูดคุย และมองเรื่องการทำตลาด จึงสรุปเป็น "โต๊ะกลาง" เพราะลูกค้าที่จะอุดหนุน สามารถนำไปใช้งานได้ค่อนข้างกว้างหลาก .....อ่านต่อ

27 กันยายน 2560 @ (ความคืบหน้า) เมื่อได้รับไม้สน วัสดุตั้งต้นทำโต๊ะกลาง น้องๆ คนพิการทางสายตา ก็ลุยลงมือทำงานระหว่างการฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ โครงการของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวานน้องๆ คนพิการทางสายตา ได้ไปสั่งซื้อไม้สน วัสดุสำคัญสำหรับเตรียมทำโต๊ะกลาง 2 แบบ คือ แบบมีลิ้นชัก และแบบไม่มีลิ้นชัก วันนี้ทางร้านจึงนำไม้สนทั้งหมดมาส่งให้ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการตาบอด จ.นนทบุรี เมื่อน้องๆ ได้รับไม้สน แล้วก็วัด ก็ตัด ลุยงานเลยครับ ภาพถ่าย น้องๆ เป็นคนส่งมาให้ครับ ผมจึงนำมาอัพเดทเป็นตอนๆ ให้ได้ติดตามความคืบหน้าครับ ส่วนตัวก็เห็นน้องๆ มีความตั้งใจอย่างมากครับ สำหรับโต๊ฯะกลางจำนวน 12 ตัวนี้ครับ .....อ่านต่อ

26 กันยายน 2560 @ คนพิการทางสายตา ร่วมกันไปซื้อไม้สน สำหรับทำโต๊ะกลางระหว่างฝึกงานโครงการพัฒนาอาชีพคนพิการของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีนัดประชุมความคืบหน้าการฝึกงาน ของคนพิการทางสายตา ที่นัดหมายกันสรุปผลิตภัณฑ์ที่จะทำหลังมีการทำการประเมินทางการตลาด ประสสานงานสถานที่ฝึกงาน และเตรียมการด้านการผลิต ต้นทุนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดที่บทความนี้/ ลิงก์นี้) สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ วัสดุสำหรับการผลิต "โต๊ะกลาง" แบบมีกระจกอยู่ด้านบนสุดนั้น พบว่า ไม้สน กำลังขาดตลาด ที่ไหนก็ไม่มีขนาดที่ต้องการ จึงต้องตัดสินใจซื้อไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ออกแบบไว้ โดยผมได้ .....อ่านต่อ

20 กรกฎาคม 2560 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1/2560 : สวัสดีครับ สำหรับปี 2560 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ประมาณ 3-4 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการ ในการหาทางออกตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ซึ่งในครั้งแรกนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้คนพิการจากโครงการ Workable .....อ่านต่อ

25 มิถุนายน 2560 @ กิจกรรมขอรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับคนพิการทางการมองเห็น เพื่อฝึกการใช้งานในโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนสิงหาคม 2560 ระหว่างการฝึกอบรมฝึกงานจะมีการเรียนการสอนจะมีวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีการแบ่งกลุ่มคนพิการออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพิการทางด้านร่างกาย 2 กลุ่ม กลุ่มทางการได้ยิน และกลุ่มทางการมองเห็น เฉพาะกลุ่มทางการมองเห็นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เตรียมไว้เพียงพอแล้ว เนื่องจากต้องใช้โปรแกรมอ่านเสียงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังต้องมีการแบ่งกลุ่มทางการมองเห็นเป็นอีก 2 กลุ่ม คือ .....อ่านต่อ

23 มิถุนายน 2560 @ โครงการ "Workable คนพิการ ทำงานได้" ได้ติดตั้งระบบ CCTV Online เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการนั้น ในปี พ.ศ.2560 ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาการระบบริหารจัดการทุกด้าน ทั้งนี้ยังมีการติดตั้งระบบ CCTV Online เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย โดยทดลองติดตั้งระบบ CCTV Online ผ่านระบบเครือข่าย 4G จากบริษัท 25 อินเซอร์เทค จำกัด ซึ่งรับบริหารจัดการงานโครงการระบบกล้องวงจรปิดให้กับหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ และกำลัง .....อ่านต่อ

10 มิถุนายน 2560 @ กำลังเตรียมงาน จัดทำเสื้อแจ็คเก็ตโครงการ "Workable คนพิการ ทำงานได้" ให้กับคนพิการที่เข้าร่วมโครงการสวัสดีครับทุกท่าน หลังจากที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ดำเนินการโครงการ Workable ไปสักระยะ คนพิการที่เข้าร่วมโครงการมาารายงานตัวครบแล้ว บวกกับสามารถประสานงานเรื่องลักษณะเนื้อผ้า และหาผู้จัดทำเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่ใจในรายละเอียดความต้องการของทางบริษัทฯ เรียบร้อย ก็สั่งทำเสื้อแจ็คเก็ตที่ต้องปักโลโก้ ของสถานประกอบการที่นับสนุนโครงการให้ถูกต้อง ให้ครบตามจำนวนของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด .....อ่านต่อ

17 เมษายน 2560 @ ประชุมความคืบหน้าและการเตรียมงานวันพิธีเปิด-แถลงข่าว โครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ (ปีงบประมาณ 2560): สวัสดีครับทุกท่าน หลังสงกรานต์มีการประชุมรายงานความคืบหน้า ซึ่งทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ โดยนายปรีดา ลิ้มนนทกุล รายงานถึงการรับคนพิการเข้าร่วมโครงการฝึกงานคนพิการฯ ที่มีการคัดเลือกและส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคนพิการกว่า 30 คน อีกทั้งยังมีรตัวสำรอง อีกประมาณ 23 คน ในส่วนของการเตรียมงานพิธีเปิดและงานแถลงข่าวนั้น ทางคณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี นำเสนอ Project Identity ของโครงการ Workable ซึ่งจะ .....อ่านต่อ

29 มีนาคม 2560 @ ประชุมการเตรียมงานส่วนการประชาสัมพันธ์ และการออกแบบ Project Identity ของโครงการ Workable: เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ร่วมประชุมกับทางวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสรุปความต้องการในการออกแบบ Project Identity เพื่อใช้กับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 ตามหลักทางการออกแบบ เช่น การออกแบบโลโก้ แล้วนำไปประกอบ การออกแบบรูปแบบการประชาสัมพันธ์ (Backdrop, Roll up,Flag japan) การออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ นามบัตร เสื้อผ้า เอกสาร และอื่นๆ สร้างการจดจำ สร้างการรับรู้ ถึงความ .....อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2560 @ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี พ.ศ.2559 และรับมอบโล่เกียรติคุณจากผลงานด้านการพิทักษ์สิทธิคนพิการ (ช่วงบ่าย)สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากช่วงเช้า ที่รับรางวัลระดับจังหวัดแล้ว เรารีบเดินทางมายังโรงแรมอินทรารีเจนท์ (ประตูน้ำ) เพื่อไปรับโล่รางวัลบุคคล "ผลงานการพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ" ในงานโครงการสมัชชาร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยรางวัลบุคคลที่ได้รับทั้ง 12 ท่านในครั้งนี้ทุกท่านเป็น Ashoka Fellow ที่ยังคงทำงานจน .....อ่านต่อ

23 กุมภาพันธ์ 2560 @ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี พ.ศ.2559 และรับมอบโล่เกียรติคุณจากผลงานด้านการพิทักษ์สิทธิคนพิการ (ช่วงเช้า)สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่ต้องเดินทางไปรับรางวัลเช้า-บ่าย จาก พมจ.นนทบุรี และ พม. (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ต่อด้วยเป็นวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที่ของ พม. เพื่อการเป็นผู้นำอาเซียนในส่วนของภาคสังคม สำหรับตอนเช้านั้น ได้รับรางวัล บริษัทที่ให้การสนับสนุนด้านคนพิการ ภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2559 ในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งส่วนตัวต้องขอบพระคุณทาง สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ช่วยยื่นเรื่องเสนอ .....อ่านต่อ

26 มกราคม 2560 @ ไปร่วมเป็นวิทยากรโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบ จังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรร่วมกับพี่ๆ (พี่เฉลิมชัย ทองสุข-มูลนิธิขวัญชุมชน, พี่ยุคลธร พรมเดช-ผู้ประสานงานแรงงานนอกระบบภาคกลาง, พี่สุจิน รุ่งสว่าง-ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ กทม.) ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยท่านแรงงานจังหวัดสุรินทร์ (นางสาวกานต์กมล ชุมภูทอง) มีโครงการจัดสัมมนาสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมสานสร้างความเข้มแข็งระหว่างอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) เครือข่ายด้านแรงงาน และแกนนำแรงงานนอกระบบ ณ .....อ่านต่อ

4 มกราคม 2559 @ เยี่ยมชมสถานที่สำหรับฝึกอบรมฝึกงานหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ ณ สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการใช้มาตรา 35 หัวข้อการฝึกงานนั้น ก่อนที่คนพิการจะฝึกงาน มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเสียก่อน ดังนั้นเมื่อทางบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) มีความประสงค์จะฝึกอบรมฝึกงานคนพิการหลักสูตร "ช่างเครื่องปรับอากาศ" ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWDOM) จึงเสนอทาง บริษัท SCI ถึงการขอควาามร่วมมือเห็นชอบฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความพร้อมทั้งห้องอบรมทฤษฎีและห้องฝึกปฏิบัติการ อีกทั้งยัง .....อ่านต่อ


29 ธันวาคม 2559 @ ผู้บริหารของธนาคารออมสิน และสำนักจัดหางนพื้นที่เขตกรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของธนาคารออมสินและบริษัทที่ร่วมโครงการ Workable 2017: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีนัดหมายที่จะพาคุณนพมณี (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน) และคุณรัชนี (หัวหน้าฝ่ายฯ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่) เข้าเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรมของคณะโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจะใช้อบรมคนพิการในโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของธนาคารออมสิน และอีก 2 บริษัทเอกชน คือ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย ห้องอบรมทฤษฎี ห้องปฏิบัติการ และ .....อ่านต่อ


27 ธันวาคม 2559 @ ส่งมอบและตรวจทานเอกสารสิทธิ์คนพิการที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ให้กับผู้บริหารของธนาคารออมสินสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีภารกิจสำคัญในการส่งมอบและร่วมกันตรวจสอบเอกสารสิทธิ์คนพิการที่ตัดสินใจใช้สิทธิ์ตนเองหรือผู้ดูแลใช้สิทธิ์แทนคนพิการ ตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จำนวน 90 ราย (สิทธิ์) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันแบบเข้มข้น เพื่ออส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้กับสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ เพราะในรอบปี พ.ศ.2560 นี้ ทางธนาคารออมสิน มีนโยบายส่งเสริมอาชีพคนพิการในรูปแบบการฝึกงานคนพิการ อันเนื่องจากความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คนพิการกว่า 1.56 ล้านคน ที่มี .....อ่านต่อ

25 ธันวาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 8 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดกาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ

16 ธันวาคม 2559 @ การจัดเตรียมเอกสารสำหรับขั้นตอนการยื่นเรื่องกับจัดหางานจังหวัดชลบุรี โครงการฝึกงานคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ: สวัสดีครับทุกท่าน ปัญหายุ่งยากสำหรับสถานประกอบการที่เข้าหลักเกณฑ์มีพนักงานเกิน 100 คน ต้องจ้างงานคนพิการจำนวน 1 คน สำหรับ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ต้องจ้างคนพิการจำนวน 23 คน และฝ่ายบริหารตัดสินใจสนับสนุนส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 แทน โดยจัดให้ฝึกอบรมฝึกงานหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ โดยรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ จนครบแล้ว วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จึงนัดส่งมอบเอกสารสิทธิ์คนพิการและเทรนการกรอกเอกสารสิทธิ์คนพิการให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ด้วย เนื่องจากส่วนตัวแล้ว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า .....อ่านต่อ

15 ธันวาคม 2559 @ จัดเตรียมเอกสารสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการพร้อมส่งมอบให้สถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35: ..... ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้รวบรวมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์คนพิการรอบก่อนรอบสุดท้าย (อาทิตย์ที่ 18 ธ.ค.59) เพื่อเตรียมเอกสารสิทธิ์คนพิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 23 คน สำหรับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และตรวจสอบเอกสารส่วนใหญ่สำหรับธนาคารออมสิน เพื่อพร้อมส่งมอบในวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.59 ซึ่งในครั้งนี้สำหรับการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการในปี 2560 นั้น มีพัฒนาการขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีรูปแบบของการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์จาก 4 ทาง คือ .....อ่านต่อ


13 ธันวาคม 2559 @ ไปยื่นหนังสือขอความเห็นชอบความร่วมมือฝึกอบรมฝึกงานคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศกับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 หลังจากที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้เคยมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือกับทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นสถานที่ฝึกอบรมคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากผมเคยมาเยี่ยมชมแล้ว ที่ศูนย์ฯ นนทบุรี มีความพร้อมทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม อีกทั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทพีดับบลิวดีฯ ยังตั้งอยู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จึงทำให้ทางบริษัทฯ มีความสะดวกในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น .....อ่านต่อ

8 ธันวาคม 2559 @ ประชุมนำเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 กับคณะทำงานและผู้บริหารธนาคารออมสิน: ..... ผมกับเครือข่าย (อาจารย์ชัญญา จากธรรมศาสตร์ และอาจารย์กรณ์) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนงานโครงการฝึกอบรมฝึกงานเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามมาตรา 35 กับผู้บริหารและคณะทำงานของธนาคารออมสิน โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมด้วย เนื่องจากรายละเอียดภายในโครงการนั้น มีความเชื่อมโยงถึงการบริหารจัดการแรงงานคนพิการตามมาตรา 33 ด้วย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่มีลักษณะบูรณาการในการช่วยเหลือทำให้คนพิการสามารถมีอาชีพมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ทางธนาคารออมสิน จะนำร่องเป็นธนาคารต้นแบบที่มีกระบวนการ .....อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2559 @ รับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ภายใต้โครงการ "Workable 2016-2020 พิการแต่ทำงานได้"เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เป็นวันมงคลที่ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้ประกาศเพื่อรับสมัครคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ประจำปี 2560 ที่สำนักงาน (หมู่บ้านเปี่ยมสุข) จากการสนับสนุนของธนาคารออมสิน บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการหลัก "Workable 2016-2020 พิการแต่ทำงานได้" โดยเรารอรับสมัครตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเดิม .....อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2559 @ ลงนามสัญญาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับธนาคารออมสิน: เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีการลงนามสัญญาจ้างให้ดำเนินการ ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ะหว่าง ธนาคารออมสิน กับ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน หรือมีความสามารถ ประกอบอาชีพอิสระ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยสิทธิ์แห่งมาตรา 35 นั้น ครอบคลุมถึงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และการสนับสนุนดังกล่าว ตรงกับ .....อ่านต่อ

17 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 7 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดตาก: สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-ธ.ค. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้จริงในอนาคต .....อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2559 @ นำเสนอรายละเอียดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับผู้บริหารของธนาคารออมสิน: เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ผมในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้านำเสนองานโครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับคุณวิชัย สิทธิไวทยาภรณ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) และคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้เพียงพอที่จะสามารถนำไปทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ หากผ่านการทดสอบแล้วผ่าน ซึ่งส่วนตัวผมเองยอมรับว่า ผมทำโครงการมาแล้ว 4 ปี ทุกๆ ปี มีการ .....อ่านต่อ

14 พฤศจิกายน 2559 @ ลงนามข้อตกลงโครงการฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ตามมาตรา 35 กับบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีการลงนามข้อตกลงตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWDOM) เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการ เข้าทำงานกับทางบริษัท BORNEO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีการตั้งเป้าหมาย .....อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2559 @ การประชุมดำเนินการยื่นเรื่องขออนุมัติหลักสูตรและโครงการหลังพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฝึกงานคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ: หลังการลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด กับบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้มีการประชุมถึงการยื่นเรื่องกับหน่วยงานราชการในลำดับต่างๆ ซึ่งในลำดับที่ 1 นั้นจะเป็นการยื่นเรื่องขออนุมัติหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตามระเบียบ ต้องยื่นเรื่องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ และเป็นการภายในที่ทางผู้ว่าราชการ จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกงานเป็นผู้พิจารณา เช่น .....อ่านต่อ

26 ตุลาคม 2559 @ พิธีลงนามความร่วมมือโครงการฝึกงานคนพิการหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศตามมาตรา 35 กับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด: เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 มีการลงนามความร่วมมือตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด กับ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้คนพิการสามารถมีอาชีพอิสระ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยสิทธิ์แห่งมาตรา 35 นั้น ครอบคลุมถึงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และการสนับสนุนดังกล่าว ตรงกับลักษณะการประกอบการของ .....อ่านต่อ

10 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 6 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" จังหวัดสุรินทร์: 10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ ....อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 5 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": 3 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ ....อ่านต่อ

22 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ

13 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 3 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยกิจกรรม (1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ (2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อ .....อ่านต่อ


6 ตุลาคม 2559 @ การบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 2 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์รวมอาชีพคนพิการ จ.นครปฐม ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ 2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" .....อ่านต่อ


29 กันยายน 2559 @ บรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 1 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้": สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-พ.ย. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถ .....อ่านต่อ

22 กันยายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 4 ตอนที่ 2/2 อบรมช่วงบ่ายสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในช่วงบ่าย การบรรยายและมีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการสำหรับสถานประกอบการแบบองค์รวม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้รับรางวัลพิเศษ IAUD AWARD 2014 ขององค์กร International Association of Universal Design จากประเทศญี่ปุ่น โดยในกระบวนการนั้นอาศัยฐานข้อมูลสำคัญที่คนพิการ 1.56 ล้านคนจาก 1.6 ล้านคน ทั่วประเทศ มีการศึกษาต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ถึงระดับประถมศึกษา (นับรวมเด็กพิการแรกเกิดถึงวัยเด็ก) ซึ่งเป็นตัวแปรใหญ่ที่ .....อ่านต่อ

22 กันยายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 4 ตอนที่ 1/2 อบรมช่วงเช้าสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 นี้ ซึ่งเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายสำหรับสถานประกอบการในปี 2559 เพื่อให้สถานประกอบการพบทางออกบนพื้นฐานของความรู้ ความถูกต้องตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และทุกๆ ครั้ง จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระใหม่ทุกครั้งเพื่อการสื่อสารให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมายที่ถูกต้อง เข้าใจในความพิการที่คนพิการมีข้อจำกัด นำไปสู่การเชื่อมโยงถึงการให้โอกาสคนพิการ .....อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3 ตอนที่ 3/3 Workshop ช่วงเช้าและช่วงบ่ายสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับบทความนี้ตอนที่ 3/3 ผมได้รวบรวมภาพบรรยากาศระหว่างการทำ Workshop ในช่วงเช้า และช้วงบ่าย มาแบ่งปัน โดยในช่วงเช้า เป็น Workshop ให้คาดเดาความพิการของแต่ละท่านระหว่างการอบรม เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ในการทำ Workshop ที่ 2 ในช่วงบ่าย ที่ให้ระบุตำแหน่งงานที่คนพิการสามารถทำได้ในองค์กรของแต่ละท่าน พร้อมระบุนิยามความพิการของแต่ละตำแหน่ง ซึ่งผมได้เกริ่นไว้ในตอนที่ .....อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่ายสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในช่วงบ่าย ปัญหาใหญ่สำหรับการจัดฝึกอบรม คือ ผู้เข้าร่วมอบรมจะง่วงนอน ดังนั้น หลังทานอาหารกลางวัน ต้องเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องใช้ความคิด ด้วยการทำโจทย์ Workshop 2 ทันที ต่อเนื่อง จากนั้นให้ทุกท่านที่มาจากองค์กรได้แสดงความคิดเห็นถึงผลการทำ Workshop ว่าคนพิการสามารถทำงานในตำแหน่งใดได้บ้าง หรือจะสามารถส่งเสริมด้านอาชีพอะไรให้กับคนพิการได้บ้าง ส่วน .....อ่านต่อ

18 สิงหาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3 ตอนที่ 1/3 อบรมช่วงเช้า: สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมสำคัญๆ เช่นทุกครั้ง เช่น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ผลิตภัณฑ์ Wacol จนท.จากหน่วยงานราชการ องค์กรเพื่อสังคม เพื่อคนพิการ ชมรมคนพิการ เป็นต้น และยังมีผู้ประอบสำคัญที่จะสามารถพัฒนาโครงการเพื่อนำคนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมได้ ส่วนตัวครั้งที่ 3 นี้มี .....อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2 ตอนที่ 3/3 Workshop ช่วงเช้าและช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน ตลอดทั้งวันช่วงเช้าและบ่าย มีการทำ Workshop ที่ไม่ยากเกินไป แต่ได้คิด สำหรับช่วงเช้าทำ Workshop 1 เพื่อให้มีความเข้าใจความพิการของคนพิการแต่ละประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางด้านร่างกาย ทางการเห็น (ทางสายตา) และทางการได้ยิน (ทางหู) ซึ่งมีการฟังบรรยายไปเรื่อยๆ แล้วจึงทำ Workshop ทั้งหมด 2 ครั้ง ผลคือ อยากให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองว่า คนพิการที่เราเห็นนั้น บางครั้งดูแทบเหมือนคนไม่พิการเลย ถ้าเราไม่สังเกต แต่ถ้าเรา .....อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงเช้าที่เราทราบถึงการใช้มาตรา 35 ในหัวข้อต่างๆ และทราบถึงความพิการแต่ละประเภท หลังทานอาหารกลางวันนานาชาติเสร็จแล้ว กลับขึ้นมาเฉลยผลการคาดเดาความพิการขอคนพิการ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประเภทของคนพิการที่นั่งรถเข็น ส่งผลต่อการปรับหรือไม่ปรับสถานที่ที่เอื้อต่อการเข้าทำงานในสถานประกอบการ โดยมีข้อมูลทางการแพทย์เพื่อที่จะสามารถแยกแยะคนพิการที่นั่งรถเข็นได้ ยังมี .....อ่านต่อ

28 กรกฎาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2 ตอนที่ 1/3 อบรมช่วงเช้า: สวัสดีครับทุกท่าน ผ่านไปแล้วกับการอบรมเชิงปฏิบัติการให้สถานประกอบการเมื่อครั้งที่ 1มาถึงครั้งที่ 2 ในวันนี้ 28 กรกฎาคม 2559 ซึ่งครั้งนี้มีผู้ประกอบการมาร่วมการอบรมมากขึ้น และยังมีการสำรองที่นั่งแล้วในครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ผมขอหยิบยกคำตอบที่มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่นับถือ มาแบ่งปัน ในประเด็นที่ ทำไมผมถึงกล้าเก็บค่าลงทะเบียนเข้าอบรมกับผู้ประกอบการ ที่ต้องจ้างคนพิการ ในเมื่อมีการอบรมด้านกฎหมายให้ความรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จาก.....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 3/3 อบรมช่วงเช้าและช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน ตลอดทั้งวันช่วงเช้าและบ่าย มีการทำ Workshop ที่ไม่ยากเกินไป แต่ได้คิด สำหรับช่วงเช้าทำ Workshop 1 เพื่อให้มีความเข้าใจความพิการของคนพิการแต่ละประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางด้านร่างกาย ทางการเห็น (ทางสายตา) และทางการได้ยิน (ทางหู) ซึ่งมีการฟังบรรยายไปเรื่อยๆ แล้วจึงทำ Workshop ทั้งหมด 2 ครั้ง ผลคือ อยากให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองว่า คนพิการที่เราเห็นนั้น บางครั้งดูแทบเหมือนคนไม่พิการเลย ถ้าเราไม่สังเกต แต่ถ้าเรามีความรู้พอ เราจะสามารถ .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่าย: สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านการอบรมช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ผ่านการทานอาหารนานาชาติเต็มที่แล้ว ผมก็ลุ้นแล้วว่า Workshop ช่วงบ่ายจะผ่านด้วยไหม จำได้ว่าตอนที่คิดโจทย์ที่ให้ทุกท่านทำร่วมกันตามกลุ่มที่แยกนั้น จะบอกโจทย์ก่อนไปทานข้าว หรือหลังจากกลับขึ้นมาช่วงบ่ายดี ผมตัดสินใจเลือกอย่างหลังเพราะว่า อยากให้ทุกท่านทานข้าวแบบสบายใจ ทำความรู้จักกันเสียก่อน เมื่อทุกท่านได้รับโจทย์และผมให้เวลา 20 นาที ปรากฎว่า ใช้เวลาเพิ่มขึ้นรวมเป็น 30 นาที ส่วนตัวประทับใจที่ทุกท่านต่างช่วยกัน .....อ่านต่อ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 1/3 อบรมช่วงเช้าการอบรมหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นงานลำดับที่ 3 ในแผนงาน 5 ปี โดยเป็นการอบรม+Workshop ที่ผมขมวดเนื้อหาจำนวนมากหรือเกือบ 10 ชม. ให้เหลือเพียง 6 ชม. และยอมรับว่า เตรียมงานค่อนข้างมาก บวกกับการทำเอกสาร ซึ่งมากกว่า 280 หน้า เป็นหนังสือเลยก็ว่าได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์มากที่สุด เป็นการอบรมที่ส่วนตัวผมลงมือเต็มตัว 100% ในนามบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด .....อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2559 @ ไปประชุมคนพิการที่ รพสต.บ้าทุ่งยาว อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เพื่อให้คนพิการทราบสิทธิ์ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดีครับทุกท่าน สำหรับวันนี้ ช่วงบ่ายหลังจากเสร็จจาการประชุมกับคนพิการพื้นที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ก็รีบเดินทางมาที่ รพสต.บ้านทุ่งยาว อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ซึ่งจะมีชาวบ้านจาก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก มาร่วมด้วย เมื่อผมไปถึง ตื่นเต้นเพราะมีชาวบ้านมารอเยอะมาก กว่า 60 คน กว่าครึ่งเป็นผู้สูงอายุ แกนนำชาวบ้านคือ คุณปรีชา และคุณสำรวย และมีเจ้าหน้าที่ของ อบต. เข้ามาร่วมรับฟัง และเป็น .....อ่านต่อ

15 กุมภาพันธ์ 2559 @ ไปประชุมคนพิการที่ ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เพื่อให้คนพิการทราบสิทธิ์ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต: วันนี้ผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่พร้อมๆ กัน 3 ฐานะ คือ 1) ฐานะที่เป็นคนพิการและอยากให้คนพิการได้ทราบสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมาย 2) ฐานะที่ทำงานในนาม บจก.พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ ที่ขับเคลื่อน และ 3) ในฐานะคัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตประชาชนรอบเหมืองทองคำ อาจทำให้ต้องกลายเป็นคนพิการ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ความรับผิดชอบในเรื่องคนพิการรอบเหมืองทองคำ .....อ่านต่อ

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 @ วันงานพิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานปิดงานฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 @ งานวันสัมภาษณ์งานคนพิการในกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตสำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการกิจกรรมพิเศษหลายกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะ และการมีงานทำ ของคนพิการอย่างมาก ดังนั้นขั้นตอนการสัมภาษณ์งานจึงเป็นอีกขั้นตอนที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะมีประโยชน์ต่อการมีงานทำ จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสัมภาษณ์คนพิการโดยตรงก่อนที่จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 .....อ่านต่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 @ งานวันสัมภาษณ์งานคนพิการในกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตสำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการกิจกรรมพิเศษหลายกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะ และการมีงานทำ ของคนพิการอย่างมาก ดังนั้นขั้นตอนการสัมภาษณ์งานจึงเป็นอีกขั้นตอนที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะมีประโยชน์ต่อการมีงานทำ จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสัมภาษณ์คนพิการโดยตรงก่อนที่จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 .....อ่านต่อ

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 @ โค้งสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยของน้องๆ กับการเรียน HTML5 กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการสำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการเรียน 3 หลักสูตร สำหรับหลักสูตร 3 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์นั้น เข้มข้นถึงขนาดที่ต้องมีการเรียนเสริมสำหรับ 4 คน ที่บริษัท 9expert จำกัด กับหลักสูตรวิชา HTML5 ซึ่งเป็นวิชาเสริมสุดท้ายของกลุ่มหลักสูตร 3 ในช่วง 2 วันสุดท้าย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ก่อนที่ทุกคนจะเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานในวันจันทร์- อังคารที่ 19-20 ตุลาคม 2558 .....อ่านต่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 นี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 2เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีประสบการณ์ตรงที่สามารถเลือก กำหนดชีวิตของตนเอง ด้วยการจัดกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละ 4-5 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 3 คน ไปร่วมรับฟังวิทยากรรับเชิญ จากบริษัท Datapro Computer System จำกัด (DCS) ซึ่งนอกจากจะมีการแนะนำธุรกิของบริษัท แล้วยังพา .....อ่านต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 1: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งแรกนี้ได้พาน้องๆ คนพิการมาทุกคน เพื่อฟังบรรยายจากอาจารย์หนุ่ย ศรัณ ยุวรรณะ บล็อกเกอร์แนวหน้าของประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก TK Park อย่างมากด้านสถานที่ฝึกอบรม ทั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้คนพิการในโครงการ .....อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 @ พิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพาน ICT สำหรับคนพิการ" และการปฐมนิเทศคนพิการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดงานพิธีเปิดการฝึกอบรมคนพิการ ตามโครงการ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเปิดดังกล่าว .....อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 @ งานทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการที่ศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 หลังจากมีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ ไปแล้วเมื่อ 29 พ.ค.58 และ 8-10 มิ.ย.58 โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องด้านอาชีพคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้มีประสบการณ์ แล้วนั้น .......อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการ ในการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของคนพิการที่ต้องทำงานในสายงานด้านไอซีที หรือความต้องการของผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องการงานด้านไอซีที  เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ ที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถทำงานด้านไอซีทีได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ: นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการได้ จึงได้จัดให้มี กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ  ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICTโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ .....อ่านต่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการนายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น สำหรับกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลข่าวสารได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ รวมไปถึงสื่ออุปกรณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการเชื่อมโยง หรือเรียกดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อีกมุมหนึ่งของสังคมที่ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวได้อย่างสะดวก ซึ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางด้าน .....อ่านต่อ

58-05-14-15: อาจารย์ล่ามภาษามือไปร่วมกันช่วยอธิบายงานให้กับน้องๆ คนพิการทางการได้ยิน ตามสาขาของแฟมิลี่มาร์ท ตอนที่ 1/3: สวัสดีครับทุกท่าน ตามที่ผมเคยได้ลงข้อมูลไว้ว่า หากเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน จะมีส่วนส่วนสำคัในการลดปัจจัย ที่คนพิการจะสูญเสียโอกาสในการทำงานได้มากขึ้น ดังนั้น ความตั้งใจนี้ ที่อาจารย์ล่ามลงพื้นที่ตามสาขาของแฟมิลี่มาร์ท จึงเป็นความพยายามอย่างมากที่จะสื่อสารระหว่างคนพิการทางการได้ยิน กับหัวหน้างานประจำสาขาแฟมิลี่มาร์ททั้ง 4 สาขา ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆ รังสิต-ปทุมธานี เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ .....อ่านต่อ

58-05-13: บทบาทสำคัญของอาจารย์ล่าม ที่ไปสื่อสารที่สาขาต้นแบบฝึกงานคคนพิการ ในช่วงบ่ายของวันฝึกอบรมสวัสดีครับทุกท่าน สิ่งสำคัญสำหรับการนำพาคนพิการหลุดขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้นั้น ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เนื่องจากคนพิการมีความพิการหลากหลาย มีรายละเอียดแตกต่างกันที่จะทำให้คนไม่พิการหรือผู้ประกอบการเข้าใจได้ ว่าคนพิการแต่ละประเภทมีความสามารถ หากใช้ความพิการนั้นๆ ของคนพิการเป็น เช่น ใช้คนพิการทางการได้ยินอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ใช้คนพิการทางการเห็นอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารที่เป็นความลับ เอกสารการเงิน เอกสารด้านกฎหมาย .....อ่านต่อ

58-05-13: ประชุมเตรียมการฝึกงานให้กับน้องคนพิการรุ่น 1 กับผู้บริหารฝ่ายบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัดสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้มีการอบรมคนพิการรุ่น 1 จำนวน 13 คน ของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด หนึ่งในกระบวนการสำคัญ คือการประชุมกับผู้บริหารฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลของแฟมิลี่มาร์ท ที่ส่วนตัวแล้วเกิดความประทับใจอย่างมาก เนื่องจากทุกท่านให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแผนการอบรมแบบทันทีทันใดในวันอบรมเลย ด้วยการพาคนพิการทางการได้ยินทุกคนที่ต้องลงปฏิบัติงานจริงตามสาขาไปทดลองทำจริงที่สาขารังสิต (ตลาดไท) ซึ่งเป็นสาขา.....อ่านต่อ

58-05-13: ประชุมเตรียมการฝึกงานให้กับน้องคนพิการรุ่น 1 กับผู้บริหารฝ่ายบุคคล บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด: สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ทางวิทยากรแบะผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด มาอบรมคนพิการรุ่น 1 ที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้าฝึกงานจำนวน 15 คน โดยแบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 5 คน และประจำสาขา 5 สาขาๆ ละ 2 คน โดยมี คุณสุรชัย ศักยเศรษฐ์ (ผช.ผอ.ฝ่ายสรรหาบุคลากร) คุณวงศวัฒน์ ชูช่วย (ผช.ผจก.แผนกสรรหา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) นำทีมมาอบรม คุณเจี๊ยบ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม คุณโบว์ตัวแทนจากส่วนกลางของแฟมิลี่มาร์ท .....อ่านต่อบทความเพิ่มเติม:   2   1  

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/