ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

20 กรกฎาคม 2560 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1/2560

สวัสดีครับ สำหรับปี 2560 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด มีความตั้งใจที่จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ประมาณ 3-4 ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการ ในการหาทางออกตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ซึ่งในครั้งแรกนี้ ทางบริษัทฯ ได้ให้คนพิการจากโครงการ Workable มาเข้าร่วมด้วย

สำหรับการอบรมฯ ในปี 2560 นี้ ทางบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมงานดำเนินการตามมาตรา 35 สำหรับการใช้สิทธิ์ของทั้งสถานประกอบการ และคนพิการ ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งจะเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 เนื่องจากสถานประกอบการจะได้รับหนังสือเตือนแจ้งรายงานการเลือกใช้มาตรา 33-34-35 จากทาง กองทุนฯ ของ สกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สังกัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
สำหรับครั้งที่ 1/2560 นี้ พบว่าทางสถานประกอบการมีความตั้งใจ ไม่ส่งเงินเข้าสมทบกองทุนฯ ทั้งหมด และกำลังหาแนวทางในการใช้มาตรา 35 อย่างเต็มที่ บางแห่ง มีการรับคนพิการตามมาตรา 33 แล้ว แต่ก็ยังประสบปัญหาการลาออกของคนพิการตลอดทั้งปี ดังนั้น การเข้าร่วมการอบรม Workshop นี้ จะเป็นอีกทางออกหนึ่งให้กับสถานประกอบการได้ครับ

สำรองที่นั่งของการอบรมในครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โดยดาวน์โหลดรายละเอียดและใบตอบรับที่ลิงก์นี้
https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVcTQ2TjctcDY4ejQ/view?usp=sharing

แล้วส่งกลับมาที่ ปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866 อีเมล์ preeda.limnontakul@gmail.comบทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/