ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 3/3 อบรมช่วงเช้าและช่วงบ่าย

สวัสดีครับทุกท่าน ตลอดทั้งวันช่วงเช้าและบ่าย มีการทำ Workshop ที่ไม่ยากเกินไป แต่ได้คิด สำหรับช่วงเช้าทำ Workshop 1 เพื่อให้มีความเข้าใจความพิการของคนพิการแต่ละประเภท โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการทางด้านร่างกาย ทางการเห็น (ทางสายตา) และทางการได้ยิน (ทางหู) ซึ่งมีการฟังบรรยายไปเรื่อยๆ แล้วจึงทำ Workshop ทั้งหมด 2 ครั้ง ผลคือ อยากให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองว่า คนพิการที่เราเห็นนั้น บางครั้งดูแทบเหมือนคนไม่พิการเลย ถ้าเราไม่สังเกต แต่ถ้าเรามีความรู้พอ เราจะสามารถสังเกต หรือคาดเดาได้ว่า แต่ละคนมีความพิการในระดับไหน ปิดท้ายด้วย การแยกแยะความพิการที่นั่งรถเข็นที่มี 6 ลักษณะ

****** จบช่วงเช้า Workshop 1 *******

สำหรับช่วงบ่ายทานข้าวเสร็จก็ลุยกับ Workshop 2 โจทย์ยากในการควบรวมกิจการ และประเด็นการต้องจ้างคนพิการเพิ่มมากขึ้นตามกฎหมาย ให้ทุกท่านในกลุ่มระดมความคิดในการแก้ปัญหาในการจ้างงานคนพิการ มีอยู่กลุ่มหนึ่งต้องรับคนพิการมากถึง 1,202 คน ทุกท่านประชุมกันมากกว่า 30 นาที และมีการนำเสนอได้น่าสนใจทุกกลุ่มตามรูปแบบจริงขององค์กรของตน มีการออกแบบไอเดียใหม่ๆ เพิ่มติม ในใจของผมนึกไปไกลถึงว่า อีก 4 ครั้งที่เหลือที่จะจัดในเดือน ก.ค.-ต.ค. 2559 นั้น ผมจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากตัวอย่างจริงของแต่ละสถานประกอบการ แอบตื่นเต้นเล็กน้อย

****** จบ Workshop 2 ของช่วงบ่าย *******

จบ Workshop 2 ผมได้บรรยายยกตัวอย่างหลากหลายของการใช้มาตรา 35 และนำเสนอแนวคิด 3 ด้าน ที่จะทำให้การจ้างงานคนพิการมีความน่าสนใจ รวมทั้งการให้คุณค่ากับการตัวคนพิการ ในการเข้าทำงานในองค์กรของแต่ละสถานประกอบการ ในใจของผมนึกอยากอ่านแนวคิดของแต่ละท่านอย่างมาก เพราะดูจากที่ทุกท่านมีความตั้งใจมากกับข้อเขียนระหว่างทำ Workshopหลังการอบรมเรายังมีการถามตอบกันอีกพักใหญ่ รวมถึงหลังไมค์ที่มาถามที่ผมโดยตรง หลายเรื่องราวตลอดทั้งวัน ทำให้ผมมีกำลังใจอย่างมากที่จะยังคงนำเสนอการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในลักษณะนี้ ที่ผมเองพยายามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ แต่สิ่งที่ผมนำเสนอคงจะยากเกินไปสำหรับหน่วยงานราชการ จึงตัดสินใจจัดการอบรมขึ้นมาเอง และหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ อีกฟันเฟืองหนึ่ง ที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาอาชีพคนพิการในประเทศไทย โดยขับเคลื่อนจากสถานประกอบการเองแบบเป็นธรรม นำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างแท้จริงต่อไป มิใช่การพัฒนาถอยหลังไปสู่การสงเคราะห์คนพิการเหมือนในอดีต

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2-5 ในเดือน ก.ค.-ต.ค.59 ตามตารางเวลาดังนี้
  • ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
  • ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
  • ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
  • ครั้งที่ 5: วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และตอบรับการร่วมการอบรมที่ลิงก์นี้

ฉบับภาษาไทย https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVX1plV3huXzRxeGs/view?usp=sharing
ฉบับภาษาอังกฤษ https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVMU9ZZmNzbzZFaWc/view?usp=sharingบทความที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/