ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

16 มิถุนายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 1 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่าย

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากผ่านการอบรมช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ผ่านการทานอาหารนานาชาติเต็มที่แล้ว ผมก็ลุ้นแล้วว่า Workshop ช่วงบ่ายจะผ่านด้วยไหม จำได้ว่าตอนที่คิดโจทย์ที่ให้ทุกท่านทำร่วมกันตามกลุ่มที่แยกนั้น จะบอกโจทย์ก่อนไปทานข้าว หรือหลังจากกลับขึ้นมาช่วงบ่ายดี ผมตัดสินใจเลือกอย่างหลังเพราะว่า อยากให้ทุกท่านทานข้าวแบบสบายใจ ทำความรู้จักกันเสียก่อน เมื่อทุกท่านได้รับโจทย์และผมให้เวลา 20 นาที ปรากฎว่า ใช้เวลาเพิ่มขึ้นรวมเป็น 30 นาที ส่วนตัวประทับใจที่ทุกท่านต่างช่วยกันขบคิดแก้ปัญหาที่ได้รับไป และเมื่อฟังไอเดียในการแก้ปัญหา ทำให้ทราบดีว่า ทุกท่านมีความเข้าใจในความพิการมากขึ้น บรรยากาศในระหว่าง Workshop ทั้งเช้าและบ่าย ผมรวบรวมไว้ที่ลิงก์นี้ครับ http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/23.html

หลังจากทุกท่านที่เป็นตัวแทนกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นจบ ผมต่อด้วยตัวอย่างต่างๆ ของมาตรา 35 แบบพอสังเขป โดยเฉพาะเรื่องการฝึกงาน และได้เชิญ คุณทรงพล เอาเจริญภักดิ์ มาเป็นวิทยากรรับเชิญเรื่องการทำเรื่องของฝึกงานฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งท่านทำหน้าที่อยู่ ในการดำเนินการอนุมัติหลักสูตรต่างๆ สำหรับคนพิการ จนผู้้เข้ารับการอบรมมีความเข้ามากขึ้น ผมวิเคราะห์จากคำถามที่มีการถามตอบกันในห้อง
ระหว่างการอบรม ผมนำเสนอ "กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ซึ่งมีอาจารย์ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) เป็นที่ปรึกษา ส่งกระบวนการเข้าประกวดที่ประเทศญี่ปุ่น จนได้รับรางวัลพิเศษ IAUD AWARD 2014 ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการไม่เคยพิจารณามาก่อน ไม่เป็นไปตามรางวัลมาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีประโยชน์ จึงลงมติร่วมกันให้รางวัลนี้มาตลอดการอบรมในช่วงบ่าย เป็นไปด้วยดี ทุกท่านตื่นตัวในการรับข้อมูล ตท่นตัวตั้งใจในการร่วมกันทำ Workshop ทั้งแบบกลุ่ม และเดี่ยว ดูได้ากเอกสารที่ทำขึ้นมา ซึ่งผมได้ขอไว้ทั้งหมด และใช้เป็นการสแกนส่งกลับให้ทุกท่านแทน เพื่อผมจะนำข้อมูลไว้สังเคราะห์ต่อไป ตั้งแต่ต้นที่ผมโปรยไว้แล้วว่า เป็นความประทับใจอย่างมากต่อทุกท่านที่เข้าอบรม และผมเชื่อว่า ทุกๆ ท่าน ได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อคนพิการแล้ว

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน


สำหรับตอนที่ 3/3 เฉพาะบรรยากาศ Workshop ทั้งช่วงเช้าและบ่าย นั้น ผมได้แยกไว้อีกบทความ เนื่องจากมีภาพถ่ายจำนวนมาก และมีสาระที่อยากแบ่งปันเพิ่มเติมครับ
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/23.htmlบทความที่เกี่ยวข้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/