ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

22 กันยายน 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 4 ตอนที่ 1/2 อบรมช่วงเช้า

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 นี้ ซึ่งเป็นการอบรมครั้งสุดท้ายสำหรับสถานประกอบการในปี 2559 เพื่อให้สถานประกอบการพบทางออกบนพื้นฐานของความรู้ ความถูกต้องตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ และทุกๆ ครั้ง จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระใหม่ทุกครั้งเพื่อการสื่อสารให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในพื้นฐานของกฎหมายที่ถูกต้อง เข้าใจในความพิการที่คนพิการมีข้อจำกัด นำไปสู่การเชื่อมโยงถึงการให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการเอง ผ่านการฝึกอบรมฝึกงานตามมาตรา 35 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยทุกๆ ครั้งจะนำข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรมมาเป็นวทาง

ทำให้ในครั้งที่ 4 นี้ ได้เชิญวิทยากร 2 ท่าน คือ
  1. นายบุญธาตุ โสภา (ผอ.กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  2. นายทรงพล เอาเจริญภักดิ์ (ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

มาเป็นวิทยากรให้ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นวิทยากรที่มีความรู้โดยตรงกับกฎหมายการจ้างงานตามมาตรา 33-34-35 อย่างมาก(จากซ้ายมาขวา) คุณบุญธาตุ โสภา คุณทรงพล เอาเจริญภักดิ์
(วิทยากรทั้ง 2 ท่าน) และผม ปรีดา ลิ้มนนทกุล (พิธีกร)

การพูดคุยสัมมนาในครั้งนี้มีอรรถรสอย่างมาก มีประเด็นคำถามที่น่าสนใจ ทุกท่านในห้องได้รับฟังคำตอบความกระจ่าง แม้แต่ตัวผมเองก็ได้ทราบเรื่องใหม่ๆ เนื่องจากกฎหมายการจ้างงาน มีความก้าวหน้าตลอดเวลา

สำหรับช่วงเช้านั้น เมื่อทุกท่านได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องถึงความพิการ และทางเลือกตามมาตรา 35 แล้ว ก็มาอิ่มท้องกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมที่จะเข้าถึงกระบวนการที่ได้รับรางวัลจากญี่ปุ่น และทางออกที่ทางบริษัท พีดับบลิวดีฯ จะนำเสนอในการอบรมช่วงบ่าย ครับ

ชมภาพบรรยากาศช่วงบ่ายที่ลิงก์
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2016/10/14.html


บทความที่เกี่ยวข้อง


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/