ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

30 พฤศจิกายน 2559 @ ลงนามสัญญาจ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 กับธนาคารออมสิน

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีการลงนามสัญญาจ้างให้ดำเนินการ ฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ะหว่าง ธนาคารออมสิน กับ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน หรือมีความสามารถ ประกอบอาชีพอิสระ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยสิทธิ์แห่งมาตรา 35 นั้น ครอบคลุมถึงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และการสนับสนุนดังกล่าว ตรงกับลักษณะการประกอบการของธนาคารออมสิน ด้วยหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีเพื่อชุมชน
  •  หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการจัดการเอกสาร”
  • หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์”
โดยมีคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) เป็นประธานลงนาม และมีคุณนพมณี ธำรงพาณิชย์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานเลขาธิการธนาคาร) ร่วมเป็นพยาน

คุณธนัช กำลังช่วยเตรียมเอกสารให้ผมตรวจทานอีกครั้งก่อนลงนาม ครับ


ท่าน ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้ใหญ่ทุกท่าน เข้ามาร่วมลงนาม
ผมกับท่าน ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตรวจทานเอกสารอีกครั้งลงนามในสัญญาจ้างดำเนินการ ครับผมรับมอบสัญญาจ้งดำเนินการจากท่าน ผอ.ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม


ผมต้องขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในการพิสูจน์ตัวในการฝึกอบรม ฝึกงานตาม 3 หลักสูตร ผมและเครือข่ายจะร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการให้ลุล่วง และทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าทำานหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามความตั้งใจของธนาคารออมสินและทุกท่านครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/