ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เขาเรียนหลักสูตรการสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Blogger ( Weblog Camp Blogger ) ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2554


อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค (TK Park) ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ขึ้นมาทั้งหมด 6 หลักสูตร สามารถดูหลักสูตร และตารางการอบรมได้ที่ลิงก์นี้


https://docs.google.com/document/pub?id=1zjiWDDqIr1GKXkz39SZcdPSDoJazCT5ddMLVscyT8Hw


และในวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 นี้ จะมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 5 ลงทะเบียน 10.30-11.00 น. เรียนเวลา 11.00-17.00 น. (สอบถามเส้นทางที่ 02-257-4300 )(แผนที่เดินทางของ TK Park) รายละเอียดหลักสูตรดังนี้


หลักสูตรที่ 4. การสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Blogger ( Weblog Camp Blogger )


รายละเอียดหลักสูตร


  1. การสมัคร และการเรียนรู้ Blogger เบื้องต้น
  2. การใช้งานฟังก์ชั่นองค์ประกอบต่างๆ ของ Blogger
  3. การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่น เมนู การตั้งค่า ต่างๆ ของ Blogger
  4. การนำแกตเจท (Gadget) มาใช้งานใน Blogger

ผมจึงขอเชิญคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่มีความตั้งใจที่อยากใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เป็น แต่อาจจะยังไม่รู้รายละเอียดมากนัก ผู้เข้ารับการอบรม ควรใช้ภาษาไทยได้ปกติ และควรรู้อักษรภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตย่อมมีเรื่องภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวของเป็นเรื่องปกติ และมีพื้นฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นมาบ้างแล้ว เช่น ส่งอีเมล์เป็น มีอีเมล์เป็นของตัวเอง เพราะต้องใช้ในการสมัครสมาชิกสังคมอนไลน์ หรือผ่านการอบรมเบื้องต้นจากหลกสูตรที่ 1-2 มาแล้ว

คนพิการท่านใด ที่ได้รับบทความการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ สามารถสมัครให้กับผู้ที่ต้องการ เข้าอบรมได้ที่ลิงก์นี้


ตลอดการเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือลงทะเบียน สำหรับคนพิการ ทาง TK Park จะทำบัตรสมาชิกให้ฟรี ซึ่งต้องนำ "สมุดประจำตัวคนพิการ" มาด้วย สำหรับผู้สูงอายุ ต้องทำบัตรสมาชิกในราคา 150 บาท ระหว่างการอบรม มีอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ให้บริการฟรี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866

ด้วยความนับถืออย่างสูง
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
086-314-7866

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/