ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เขาเรียนหลักสูตรการสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Wordpress ( Weblog Camp Wordpress ) ในวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2554


อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค (TK Park) ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ขึ้นมาทั้งหมด 6 หลักสูตร สามารถดูหลักสูตร และตารางการอบรมได้ที่ลิงก์นี้


https://docs.google.com/document/pub?id=1zjiWDDqIr1GKXkz39SZcdPSDoJazCT5ddMLVscyT8Hw


และในวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2554 นี้ จะมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 4 ลงทะเบียน 10.30-11.00 น. เรียนเวลา 11.00-17.00 น. (สอบถามเส้นทางที่ 02-257-4300)(แผนที่เดินทางของ TK Park) รายละเอียดหลักสูตรดังนี้


หลักสูตรที่ 4. การสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Wordpress ( Weblog Camp Wordpress )

รายละเอียดหลักสูตร

  1. ความรู้เรื่อง Blog Marketing
  2. การสมัคร และการเรียนรู้ Wordpress เบื้องต้น
  3. การใช้งานฟังก์ชั่นองค์ประกอบต่างๆ ของ Wordpress
  4. การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่น เมนู การตั้งค่า ต่างๆ ของ Wordpress
  5. การนำแกตเจท (Gadget) มาใช้งานใน Wordpress

ผมจึงขอเชิญคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่มีความตั้งใจที่อยากใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เป็น แต่อาจจะยังไม่รู้รายละเอียดมากนัก ผู้เข้ารับการอบรม ควรใช้ภาษาไทยได้ปกติ และควรรู้อักษรภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย เนื่องจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตย่อมมีเรื่องภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวของเป็นเรื่องปกติ และมีพื้นฐานการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นมาบ้างแล้ว เช่น ส่งอีเมล์เป็น มีอีเมล์เป็นของตัวเอง เพราะต้องใช้ในการสมัครสมาชิกสังคมอนไลน์ หรือผ่านการอบรมเบื้องต้นจากหลกสูตรที่ 1-2 มาแล้ว

คนพิการท่านใด ที่ได้รับบทความการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ สามารถสมัครให้กับผู้ที่ต้องการ เข้าอบรมได้ที่ลิงก์นี้


ตลอดการเรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน หรือลงทะเบียน สำหรับคนพิการ ทาง TK Park จะทำบัตรสมาชิกให้ฟรี ซึ่งต้องนำ "สมุดประจำตัวคนพิการ" มาด้วย สำหรับผู้สูงอายุ ต้องทำบัตรสมาชิกในราคา 150 บาท ระหว่างการอบรม มีอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ให้บริการฟรี

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล มือถือ 086-314-7866

ด้วยความนับถืออย่างสูง
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
086-314-7866

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/