ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

27-29 เมษายน 2554 @ อบรมคนพิการและผู้สูงอายุ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ TK Park ชั้น 8 Central World ตอนที่ 1

สวัสดีครับเพื่อนๆ ทางเรา บริษัท พีดับบลิวดี มัลติมัเดีย จำกัด และบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยจัดระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 และวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มงานอบรม ดูจะวุ่นวายพอสมควรครับ สำหรับการลงทะเบียน ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมมากถึง 25-28 คนเลยครับ ทั้งผู้สูงอายุ และคนพิการ

ผมนำภาพบรรยากาศการลงทะเบียน และการเรียนในห้องเรียน 2 ของทาง TK Park ชั้น 8 Central World มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันครับ การอบรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจนถึงเดือนกันยายน 2554 นั้น ได้รับความอนุเคราะห์จาก TK Park ทั้งในด้านสถานที่ และอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ตลอดทั้งโครงการ ที่จะมีขึ้นนับจากนี้อีก 6 ครั้งครับ และเรายังจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการอีกด้วย ในส่วนของงบประมาณค่าวิทยากร ค่าเดินทางของคนพิการ และค่าเอกสารที่ใช้ในการอบรมครับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/