ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

โครงการเทเลเซลล์ SMS ข่าวเนชั่นทัน ของ NBC


เอ็นบีซี ดึง ทีมผู้พิการ ร่วมงานกับฝ่าย นิวมีเดีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ประเดิมงานด้าน “Telesale”ให้ บริการ SMS ข่าว สุทธิชัย หยุ่น ,SMSเนชั่นทันข่าว และSMSข่าวด่วนคม ชัด ลึก

นางสาว ชุตินธรา วัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC กล่าวว่า ทาง ฝ่าย นิวมีเดีย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ SMS Mobile News ได้เล็งเห็นถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ในฐานะบริษัทคนไทย ที่จะต้องร่วมกันดูแลสังคม

ทาง NBC จึงได้ทำการว่าจ้างทีมผู้พิการ เพื่อรับผิดชอบงานในส่วน Telesale หรือ ทีมขาย ตรงทางโทรศัพท์ ในส่วนของบริการ SMS ข่าว สุทธิชัย หยุ่น ,SMSเนชั่นทันข่าว และSMSข่าวด่วนคม ชัด ลึก

โดยทีมผู้พิการ ที่ทางบริษัท ได้ว่าจ้างในครั้งนี้นั้น ดำเนินการผ่าน บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด โดยมี นายปรีดา ลิ้มนนทกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ และมีทีมผู้พิการที่มีประสบการณ์ในการทำ Telesale มาเข้าร่วมในโครงการนี้ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2554

ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้มีการแบ่งสัดส่วนรายได้จากการทำ Telesale ให้กับผู้พิการดังนี้

1. สัดส่วนรายได้จากการขายบริการ SMS หลังหักค่าบริการ

· เดือนแรก ผู้พิการจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 10 บาท /ต่อ 1 เบอร์

· กรณีลูกค้าเดือนแรก ต่ออายุบริการใน เดือนที่สอง
ผู้พิการจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5 บาท
/ต่อ 1 เบอร์

· กรณีลูกค้าเดือนแรก ต่ออายุบริการใน เดือนที่สาม ต่อเนื่อง
ผู้พิการจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5 บาท
/ต่อ 1 เบอร์

2. ค่า Intensive ในกรณีที่ผู้พิการแต่ละท่านมียอดขายทุกๆ 1,000 เบอร์ จะได้รับของรางวัลตอบแทนมูลค่า 3,000 บาท ดังนั้น ถ้าผู้พิการมียอดขายถึง 5,000 เบอร์ จะได้รับของรางวัลตอบแทนมูลค่าถึง 15,000 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการขายปกติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากโครงการ ว่าจ้างผู้พิการเพื่อให้บริการงานด้าน Telesaleแล้ว โครงการด้าน CSR อื่นๆ ที่ ทาง NBC ได้ดำเนินการ ยังมีอีกหลายโครงการ โดยเฉพาะ การสร้างคนเพื่อให้สังคมไทย ได้มีคนคุณภาพมากขึ้น โดยที่ผ่านมา ได้ทำ โครงการ แมงโก้ โมโจ้ ออน แคมปัส โครงการผู้ประกาศข่าวสายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น


reference page : http://www.oknation.net/blog/NewmediaNBC/2011/05/12/entry-3

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/