ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

29 กันยายน 2559 @ บรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 1 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้"

สวัสดีครับทุกท่าน ในปี พ.ศ.2559 นี้ ทางบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี กว่า 20 ครั้ง หลายกิจกรรมและโครงการ โดยระหว่าง ก.ย.-พ.ย. 2559 นี้ จะจัดกิจกรรมสัญจรการบรรยาย และการประชาสัมพันธ์โครงการ 2 โครงการ จำนวน 8-10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพอย่างถาวรมีทิศทาง เชิงคุณภาพ เน้นให้มีความรู้ ความสามารถในการเข้าทำงานกับสถานประกอบการได้ หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้จริงในอนาคต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ศูนย์บริการคนพิการ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ประกอบด้วย
1) การบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ถึงสิทธิ์คนพิการ ให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เข้าใจสิทธิ์คนพิการอย่างถ่องแท้ และลุกขึ้นมาพิทักษ์สิทธิ์คนเอง ไม่ต้องกลัวการข่มขู่ การหลอกลวง จากบุคคลอื่น ตอบข้อซักถามการหลอกลวงต่างๆ
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้" ประจำปี 2559-2560 เพื่อพัฒนาคนพิการให้พร้อมในการเข้าทำงาน และการประกอบอาชีพอิสระ อย่างแท้จริง ไม่อบรมไปวันๆ อย่างไร้จุดหมาย ผู้นำคนพิการต้องทำอย่างไร จึงจะหลุดพ้นจากการบริหารแบบเดิมๆ ที่ต้องผ่านระบบหัวคิว ทำให้สุดท้ายจำใจไปเบียดเบียนคนพิการในพื้นที่ตัวเอง สร้างเวรกรรมไม่จบสิ้น การบริหารจัดการที่ดีควรทำอย่างไร

3) ประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนานักวิสาหกิจเพื่อสังคม" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะนำพาให้ผู้นำคนพิการระดับพื้นที่มีทักษะในการทำธุรกิจ อย่างมีหลักการ สร้างอาชีพอิสระให้ตนเอง และคนพิการในระดับพื้นที่ มีรายได้ มีโอกาสที่ดี 

ผมขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่สนับสนุนโครงการฝึกงานคนพิการตามมาตรา 35 ของบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด จึงทำให้เราสามารถออกสัญจร เพื่อค้นหาและให้โอกาสคนพิการได้ร่วมโครงการ ได้ และขอขอบพระคุณคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้เกี่ยวข้อง ที่มาร่วมงานสัญจร รวมทั้งมีการซักถามอย่างเต็มที่

ขอบพระคุณ พี่อุทัยวรรณ ที่ให้โอกาสเราได้ใช้สถานที่ ได้บรรยาย ได้ประชาสัมพันธ์ และได้รับรู้ถึงความทุกข์ของคนพิการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียน จากผู้นำชุมชน และผู้นำคนพิการบางคน บางองค์กร จนทำให้คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมสัญจร ดวงตามีประกาย มีความหวัง ที่จะปลดล็อคตัวเอง

"ผม บริษัท พีดับบลิวดีฯ เรา สถานประกอบการที่มีความตั้งใจจริง ผู้นำคนพิการที่มีอุดมการณ์ที่ดี เป็นเพียงผู้ให้โอกาส และเป็นผู้เชื่อมโยง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เท่านั้น ที่จะต้องใช้ความพยายามไขว่คว้าเอง และตัดสินใจในชะตาชีวิตของตัวเอง ลองเส้นทางเดินใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครับ"

สำหรับการบรรยายสัญจรครั้งที่ 2-8 (อาจมีเพิ่มเติม กำลังอยู่ในระหว่างประสานงาน) ทั่วประเทศนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/p/blog-page_4.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 1 
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2016/10/1.html
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ศูนย์บริการคนพิการ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์บทความที่เกี่ยวข้อง


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/