ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

29 กันยายน 2559 @ ภาพบรรยากาศการบรรยายสัญจร "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 1 และประชาสัมพันธ์โครงการ "Workable พิการแต่ทำงานได้"

สวัสดีครับทุกท่าน ชมภาพบรรยากาศชุดเต็มได้ ซึ่งบรรยากาศหลากหลาย เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เรื่องสิทธิ์คนพิการอย่างเต็มที่ทุกด้าน อีกทั้งยังมีการซักถามตลอดกิจกรรม จนจบกิจกรรมแล้ว ยังพูดคุยกันต่อถึงอนาคตที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับคนพิการอย่างเป็นระบบ และซักถาม ตอบคำถาม ถึงรูปแบบการละเมิดสิทธิ์คนพิการอย่างร้ายแรง จนส่วนตัวผมมีความรู้สึกสงสารและเห็นใจคนพิการในระดับพื้นที่ ที่มีผู้นำชุมชน หรือผู้นำคนพิกายร ที่เอาเปรียบ เบียดเบียนคนพิการ ซึ่งผมจะได้รวบรวมส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน สำนักนายกรัฐมนตรี และท่านนายกรัฐมนตรี เป็นต้น ต่อไป

สำหรับการบรรยายสัญจรครั้งที่ 2-8 (อาจมีเพิ่มเติม กำลังอยู่ในระหว่างประสานงาน) ทั่วประเทศนั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้

บทความสัญญจรครั้งที่ 1 ศูนย์บริการคนพิการ อ.ตาคลี จ.นวคสวรรค์ เมื่อวันที่ 290กันยายน 2559 ที่ลิงก์นี้ http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/41.html

ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมสัญจรการบรรยาย "จริงใจไม่ละเมิดสิทธิ์คนพิการ" ครั้งที่ 1 
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2016/10/1.html
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ศูนย์บริการคนพิการ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์บทความที่เกี่ยวข้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/