ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

14 พฤศจิกายน 2559 @ ลงนามข้อตกลงโครงการฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ตามมาตรา 35 กับบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 มีการลงนามข้อตกลงตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด (PWDOM) เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการ เข้าทำงานกับทางบริษัท BORNEO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะรับคนพิการเข้าทำงานจนครบจำนวนโควต้าในปีถัดไปให้ได้ เพื่อเป็นบริษัทนำร่อง หรือต้นแบบอีกแห่งที่ทาง PWDOM จะผลักดันให้สำเร็จ 
 

 


ผมต้องขอขอบพระคุณบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในการพิสูจน์ตัวในการฝึกอบรม ฝึกงานตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ผมและเครือข่ายจะร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการให้ลุล่วง และทำให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพเข้าทำงานกับบริษัท BORNEO ให้ลุล่วงตามความตั้งใจของผู้บริหาร ทุกท่านครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/