ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

4 มิถุนายน 2561 @ ไปบรรยายหัวข้อ "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 1 ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

สวัสดีครับทุกท่าน ปกติทุกๆ ปี ผมจะมีการจัดบรรยายหลากหลายแต่มีทิศทางเพื่อพัฒนาคนพิการสู่การมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จริง แต่สำหรับปี 2561 นี้ ผมแทบไม่ได้จัดการอบรมใดๆ เนื่องจากเตรียมงานโครงการต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สำหรับปี 2562 และเตรียมเอกสารสำหรับส่งผลงานประกวดทั้งในและต่างประเทศ แต่ในที่สุด ทาง อบจ.สมุทรปราการ ติดต่อกลับมาให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการตลาดให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการการส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดย อบจ.สมุทรปราการ

ผมจึงตั้งชื่อหัวข้อบรรยาย 2 หัวข้อว่า (1) "ความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับคนพิการ" และ (2) "กระบวนการส่งเสริมแาชีพคนพิการอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม" ส่วนตัวถือว่าเป็นการบรรยายที่ใช้เวลาน้อยมาก แต่ก็เข้าใจดีว่า โครงการหลักคือ การฝึกหัดทำกระเป๋าถือ ที่ใช้วัสดุผ้าญี่ปุ่น ในวันบรรยายที่ไปถึง ผมเห็นกระเป๋าแล้ว น่ารัก ดีครับ ทุกท่านตั้งใจกันทำมาก เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่า ทำกันจนไม่ห่วงกินข้าวกินปลา หน้าที่ของผมคือเสริมเรื่อง แนวคิดทางการตลาด ที่ไม่ได้เพ้อฝัน มีความเป็นไปได้ ผมจึงนำเอาแนวคิดหลายๆ แนวคิดมาแบ่งปันในสไลด์ เช่น การตลาดระบบนิเวศน์ การตลาดคาดไม่ถึง การตลาดบอกต่อ การตลาด 6 รูปแบบยอดฮิต เป็นต้น ใส่ไว้ในสไลด์กว่า 80 หน้า





บรรยากาศทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งใจอย่างมาก






ตัวอย่างกระเป๋าถือ ที่คนพิการร่วมกันทำขึ้นมา























ผมกำลังเตรียมโน๊ตบุ๊คสำหรับการบรรยาย



ผมกำลังทดสอบระบบเสียง


ผู้เข้าอบรมทยอยถ่ายภาพหมู่ กันเป็นกลุ่มย่อยๆ



ทุกท่านพร้อมแล้ว ผมเริ่มบรรยายได้แล้ว อยู่กันเกือบครบประมาณ 60 กว่าท่าน



















กำลังบรรยายเรื่อง การตลาดระบบนิเวศน์ ครับ









ภรรยาช่วยแนะนำตัวอย่างธุรกิจ เป็นกรณีศึกษาให้ทุกท่านฟังครับ











ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันครับ พร้อมโชว์กระเป๋าถือ ที่ทำเสร็จเรียบร้อยครับ




จบเรียบร้อยกับการบรรยายครั้งที่ 1 กลับถึงบ้าน ผมต้องปรับเนื้อหาบางส่วนใหม่ บางเรื่องต้องตัดทิ้ง หลายเรื่องต้องเสริมเนื้อหา และปรับสไลด์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมร่วมโครงการ เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมผมก็ตัดศัพท์เทคนิคออกทั้งหมด รวมทั้งทำสไลด์ที่มีเนื้อหาแบบพื้นๆ เข้าใจแนวคิด ให้ง่ายๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรมให้มากที่สุดครับ

ต้องขอบคุณทาง อบจ.สมุทรปราการ ที่ปืดท้ายความรู้ด้านการตลาดให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิกายรครับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/