ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

18 สิงหาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่าย

สวัสดีครับทุกท่าน สำหรับในช่วงบ่าย ปัญหาใหญ่สำหรับการจัดฝึกอบรม คือ ผู้เข้าร่วมอบรมจะง่วงนอน ดังนั้น หลังทานอาหารกลางวัน ต้องเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมต้องใช้ความคิด ด้วยการทำโจทย์ Workshop 2 ทันที ต่อเนื่อง จากนั้นให้ทุกท่านที่มาจากองค์กรได้แสดงความคิดเห็นถึงผลการทำ Workshop ว่าคนพิการสามารถทำงานในตำแหน่งใดได้บ้าง หรือจะสามารถส่งเสริมด้านอาชีพอะไรให้กับคนพิการได้บ้าง ส่วนตัวดีใจแทนคนพิการอย่างมาก เนื่องจากมีตำแหน่งงานที่ผู้เข้าอบรมคิดว่าคนพิการทำได้ทุกองค์กร

หลายตำแหน่งเมื่อพิจารณาดูแล้ว คนพิการต้องมีความรู้ด้านไอที ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถส่งต่อไปยังช่วงต่อไปในการบรรยายถึง "กระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ที่ได้รับรางวัลพิเศษ IAUD AWARD 2014 จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาการจ้างงานคนพิการในระยะยาว อันเนื่องจากปัจจัยรอบด้านที่ทำให้สถานประกอบการไม่สามารถหาคนพิการเข้าทำงานได้


เรื่องสำคัญเรื่องที่ 2 คือ ผมได้นำข้อแนะนำที่ได้จากผู้เข้าอบรมใน 2 ครั้งที่ผ่านมาปรับเนื้อหาและขั้นตอนในช่วงบ่าย โดยปรับข้อมูลให้ตรงกับกระบวนการที่ได้รับรางวัลจากญี่ปุ่นให้มากที่สุด และนำผลงานที่สามารถใช้งานได้จริง นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในช่วงที่สี่ของการอบรมในวันนี้ ถึงตรงนี้ กับความตั้งใจที่จะช่วยสถานประกอบการให้มีทางเลือก ทางออกที่จะร่วมพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการอย่างยั่งยืน และเพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสจริงๆ จากความตั้งใจจริงจากทุกฝ่าย

ชมภาพบรรยากาศการทำ Workshop ที่ลิงก์นี้ครับ
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/36.html

ชมภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ลิงก์
http://pwdoutsourcemanagement.blogspot.com/2010/11/40.html


บทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/