ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

28 กรกฎาคม 2559 @ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 2 ตอนที่ 2/3 อบรมช่วงบ่าย

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงเช้าที่เราทราบถึงการใช้มาตรา 35 ในหัวข้อต่างๆ และทราบถึงความพิการแต่ละประเภท หลังทานอาหารกลางวันนานาชาติเสร็จแล้ว กลับขึ้นมาเฉลยผลการคาดเดาความพิการขอคนพิการ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประเภทของคนพิการที่นั่งรถเข็น ส่งผลต่อการปรับหรือไม่ปรับสถานที่ที่เอื้อต่อการเข้าทำงานในสถานประกอบการ โดยมีข้อมูลทางการแพทย์เพื่อที่จะสามารถแยกแยะคนพิการที่นั่งรถเข็นได้ ยังมีกระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวม ที่ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นมาแบ่งปัน

ครั้งที่ 1 ผมได้รับคำแนะนำที่ควรจะนำวีดีโอมาเปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ดูด้วย ครั้งนี้จึงทำตามคำแนะนำ เพื่อให้เห็นงานที่กำลังทำเพื่อช่วยพัฒนาอาชีพคนพิการ ควบคู่กับงานส่วนตัวที่ทำ เพื่อเป็นการแนะนำตัวไปด้วยกับรางวัลบุคคลที่ได้รับ อโชก้าเฟลโลว์ 2557 ซึ่งสะท้อนโครงการต่างๆ ด้านการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา
กลับกลายเป็นว่าในครั้งที่ 2 นี้ มีคำถามเยอะ มีการวิพากษ์แตกประเด็น จึงทำให้ไม่ได้ทำ Workshop 3 แต่ผมได้มีเอกสารแนะนำขั้นตอนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการไปให้ อีกทั้งยังมีข้อเสนอถึงการจัดตั้งองค์กรกลาง ที่จะมีแต่ละฝ่าย 3 ฝ่าย เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาการจ้างานคนพิการแบบองค์รวม ได้อย่างแท้จริง


จบการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 นี้ ผมจะทำการปรับปรุงขั้นตอนการอบรมใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่กำลังจะถึงนี้ เป็นครั้งที่ยอดเยี่ยมกับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ซึ่งตัวผมเองทำงานตลอดทุกวันหลังวันที่ 28 ก.ค.59 ที่ผ่านมา

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนากระบวนการขจัดปัญหาการจ้างงานคนพิการแบบองค์รวมสำหรับสถานประกอบการ" ครั้งที่ 3-5 ในเดือน ส.ค.-ต.ค.59 ตามตารางเวลาดังนี้
  • ครั้งที่ 3วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
  • ครั้งที่ 4วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
  • ครั้งที่ 5วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00-16.00 น.
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และตอบรับการร่วมการอบรมที่ลิงก์นี้

ฉบับภาษาไทย https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVX1plV3huXzRxeGs/view?usp=sharing
ฉบับภาษาอังกฤษ https://drive.google.com/file/d/0B_d7xvYsBldVMU9ZZmNzbzZFaWc/view?usp=sharingบทความที่เกี่ยวข้อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/