ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

ประกาศรับสมัครคนพิการ ถอดไฟล์เสียง และอััพเดทบทความ ในเว็บบล็อกของ "อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ"

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553

เรียน : สมาชิกคนพิการทุกท่าน

หลังจากที่ประเศไทยเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้เกิดการรวมตัวกันของอาสาสมัคร และอาจเรียกได้ว่า ในครั้งนี้ได้มีการนำเอา Social Media มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างจริงจัง ก็ว่าได้ มีการก่อตั้ง เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย www.thaiflood.com โดยคุรปรเมศวร์ มินศิริ และมีการรวมตัวกันของอาสากลุ่มต่างๆ เป็น "เครื่อข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ระสบภัยพิบัติ" มีการใช้ twitter facebook เป็นต้น มาสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว

คุณพัชร เกิดศิริ กับผม (นายปรีดา ลิ้มนนทกุล) ได้นำการเขียนบทความบนบล็อก มาช่วยในการบันทึก และทำรายละเอียดในการระดมทุน ดังตัวอย่างดังนี้
ทำให้เกิดคุณปรเมสวร์ มินศิริ มีไอเดีย จัดทำ "โครงการ 1 อาสา 1 บล็อก" โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อให้อาสาสมัครสามารถแสดงวิธีการทำงานจริงและอุปสรรคต่าง สามารถขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนได้อย่างชัดเจน สามารถชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการทำงานของตนเพื่อให้เกิดหลักฐานและความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ต้องการที่จะสนับสนุน จึงทำให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

2. เพื่อให้ประชาชนหรือเอกชนที่ต้องการสนับสนุนอาสาโดยตรงสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งของหรือเงินสนับสนุนต่างๆนั้น ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังสามารถเห็นภาพหน้างานหรืออุปสรรคต่างๆเพื่อสามารถสนับสนุนได้ตรงจุดขึ้น และสามารถเห็นบัญชีอย่างง่ายที่แสดงไว้ในบล็อกได้

3. เพื่อให้สังคมเกิดความกระตือรืนล้นในการทำงานอย่างโปร่งใส สร้างบรรยากาศการทำงานอาสาสมัครแบบโครงการเล็กที่ต่างคนต่างทำ แต่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างไม่ซ้อนทับกัน เกิดความเข้าใจในงานอาสาสมัครเป็นวงกว้าง และสามารถที่จะลงมาทำงานอาสาสมัครได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และเป็นการสะสมองค์ความรู้ในการทำงานอาสาสมัครไว้ตลอดไปอย่างแท้จริง

เป้าหมาย :

1.พัฒนาโครงการสามารถรองรับอาสาสมัครได้ 30 กลุ่ม 30 Blog โดยเป็นอาสาสมัครที่ไปแบบเอกเทศหรือไปแบบกลุ่มก็สามารถทำได้

2.สามารถระดมเงินและสิ่งของสู่อาสาสมัครได้จริงทุกกลุ่ม และสร้างความเชื่อมั่นจากการรายงานผู้บริจาค และการใช้ทรัพยากรต่างๆลงบล็อกได้อย่างชัดเจน

3.สร้างมาตรฐานแห่งการทำงานอาสาสมัครแบบเอกเทศ และอาสาสมัครโปร่งใส

หมายเหตุ : สามารถอ่านรายละเอียดความเป็นมาของโครงการที่ลิงก์นี้ http://www.ipattt.com/2010/1-blog/ ของคุณพัชร เกิดศิริ


ผมจึงได้ทำประกาศรัคนพิการ จำนวน 5 คน มีคุณสมบัติดังนี้
  1. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
  2. พร้อมเรียนรู้ในการจัดฝึกอบรมการทำงาน และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่
  3. ทำงานที่บ้าน ดังนั้น จึงต้องมีคอมพิวเตอร์เอง และมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว
  4. ต้องมีอุปกรณ์หูฟัง เพื่อทำงานถอดไฟล์เสียง
  5. ดังนั้นจึงต้องมีการพิมพ์ เนื้อหาที่ถอดเทป จึงควรมีความพิการที่เหมาะสมในการพิมพ์
ส่งอีเมล์แจ้งกลับมาว่าต้องการทำงานนี้ ที่อีเมล์ผม preeda.limnontakul@gmail.com โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, มือถือ และอีเมล์ ในอีเมล์ที่ตอบกลับมา หรือจะลงข้อมูลต้องการร่วมงานในช่อง "แสดงความคิดเห็น" ข้างล่างบทความนี้ครับ (ตามตัวอย่าง)

ผมรบกวนตอบกลับมาเร็ว ด้วยครับ เพราะจะได้รีบนัดแจ้งวันอบรมการทำงาน และสามารถเริ่มงานได้ทันที เพราะว่า อาสาสมัครกลุ่มต่างๆ ทำงานทุกวัน

ขอบคุณครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
คนทุพพลภาพมืออาชีพ
.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/