ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

ประกาศรับสมัครงานประจำ (ต้องเดินทาง หรือมีที่พักให้)


ทุกตำแหน่งงาน ส่งข้อมูลของท่านไปยังบริษัทโดยตรงนะครับ โดยแนบเอกสารดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
  3. สำเนาเล่มทะเบียนสมุดคนพิการ พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนา
คำแนะนำ : ผู้สมัครงานอ่านรายละเอียดของงานให้เข้าใจ ท่านต้องเข้าใจความพิการที่สามรถทำงานได้ และไม่เป็นอุปสรรคกับงาน อย่าฝืนร่างกายของตนเอง สงสัยสามารถโทรอบถามได้นะครับที่ 086-314-7866 ก่อนจะส่งเอกสารต่างๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา หรือเสียเที่ยว ผมเองก็เป็นคนพิการ จึงอยากให้สถานประกอบการต่างๆ ที่มีความตั้งใจรับคนพิการเข้าทำงานอยู่แล้ว ได้เห็นความตั้งใจ บวกกับความสามารถ ดังนั้น การพิจารณาถึงลักษณะความพิการที่สามารถทำงานได้นั้น จะทำให้สามารถทำงานได้นาน ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนได้เห็น และยอมรับศักยภาพของคนพิการควบคู่กันไปด้วยครับ

ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ
ปรีดา ลิ้มนนทกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/