ระเบียบมาตรา 35 ฉบับล่าสุด 28 พฤษภาคม 2558 ทางออกปัญหาการจ้างงานคนพิการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์


หลักสูตรอบรมไอที : สร้างงานและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape
หลักสูตร
 หลักสูตร สร้างงานและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape

 
รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PhotoScape เบื้องต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ การแต่งภาพต่างๆ ด้วย Icon หลากหลาย
และมีความน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงงานสร้างตัวอักษรแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำภาพที่ได้มาช่วยในการตกแต่งชิ้นงานอื่นๆ เช่น ทำปกหนังสือ ทำโฮมเพจ เป็นต้น

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ
บริษัท พีดับบลิวดี จำกัด
 
วัน เวลา
วันพุธที่ 9 – พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2

 กลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 
ราคาค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
*หมายเหตุ
สนใจติดต่อ คุณปรีดา 086-314-7866


สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_content&view=article&id=2258&Itemid=152&lang=en

หลักสูตรอบรมไอที: การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
Category
ไอซีที
WHEN2
15 - 16 February 2012
Age
Description
วันพุธที่ 15 – วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา  11.00 – 17.00 น.

สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

หลักสูตรการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ เรียนรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การรับและส่งเมล์
และเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเว็บไซต์ทั่วโลก เพื่อให้ผู้อบรมได้เท่าทันสังคมปัจจุบัน และ
สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้งานในชีวิตประจำวันและอาชีพ / ไม่มีค่าใช้จ่าย

** กิจกรรมความร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและบริษัทพีดับบลิวดี จำกัด
     สนใจติดต่อคุณปรีดา 086-314-7866 หรืออีเมล์มาที่ preeda.limnontakul@gmail.com
หลักสูตรอบรมไอที: การใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?view=details&id=1019%3A-&option=com_eventlist&Itemid=154&lang=en


หลักสูตร

หลักสูตรโปรแกรม Microsoft office  เบื้องต้น (เรียนที่อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์)

รายละเอียดหลักสูตร
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft office การจัดการข้อมูล การจัดการFile และ Folder เรียนรู้การกำหนด User Account การทำงานกับ Disk และ Drive การติดตั้ง Printer การทำงานกับ Control Panel และการใช้งานโปรแกรม Accessories

โครงการความร่วมมือกับบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด
วัน เวลา
วันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น.
ณ ห้องอบรม IT Workshop 1-2

กลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ราคาค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
*หมายเหตุ
สนใจติดต่อ คุณปรีดา 086-314-7866 หรืออีเมล์มาที่ preeda.limnontakul@gmail.com

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ http://www.tkpark.or.th/tk/index.php?option=com_content&view=article&id=2137&Itemid=152&lang=en

รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เข้าเรียนหลักสูตร เทคนิคการใช้ และวิเคราะห์ คีย์เวิร์ด เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเว็บในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2554 : อุทยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพิ่มเติมอีก 4 หลักสูตร จนถึงเดือนกันยายน และในครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 ได้เปิดรับสมัครอีกครั้งแล้ว รีบสำรองที่นั่งด่วน .....อ่านต่อ


รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เขาเรียนหลักสูตรการใช้งาน Facebook สำหรับธุรกิจ SMEs ( Facebook for Business ) ในวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ.2554 : อุทยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้นมา 6 หลักสูตร จนถึงเดือนกันยายน และในครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2554 ได้เปิดรับสมัครอีกครั้งแล้ว รีบสำรองที่นั่งด่วน .....อ่านต่อ


6-7 กรกฎาคม 2554 @ งานอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ TK Park ชั้น 8 Central World ตอนที่ 2 : วันนี้เป็นวันที่สองของคอร์สการเขียนบล็อก Blogger ซึ่งดูจะง่ายกว่าของ Wordpress ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าใจง่ายกว่า วันนี้กว่าผมจะมาถึงก็บ่าย 2 กว่าแล้ว เพราะเมื่อตอนเช้าไปคุยงานกับทางกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับพี่ไพบูลย์ เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราตั้งใจพัฒนาอาชีพให้คนพิการ กลับมาที่หลักสูตรการเรียนนั้น ในครั้งต่อไปจะสอนเรื่อง การใช้งาน facebook ครับ เนื้อหาจะเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากันมากขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย เพราะมีองค์ความรู้พื้นฐานแล้ว .....อ่านต่อ


6-7 กรกฎาคม 2554 @ งานอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ TK Park ชั้น 8 Central World ตอนที่ 1 : สวัสดีครับ ทุกท่าน สำหรับคอร์สยาว 8 ครั้งในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ เผลอแว๊บเดียว ก็มาถึงครั้งที่ 6 แล้วนะครับ ครั้งนี้สอนเกี่ยวกับการเขียนบล็อกของ Blogger ของ Google ครั้งนี้มีคนพิการมาเรียนมากขึ้น นะครับ ความร่วมมือสำหรับโครงการนี้ ผมต้องขอขอบคุณทาง TK Park มูลนิธิสากลเพื่อคนิการ ที่ให้การสนับสนุน และหลังจากจบคอร์สนี้แล้ว ผมก็ต้องทำบล็อกรุ่นตามที่ได้ตั้งใจไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดอบรม .....อ่านต่อรับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เขาเรียนหลักสูตรการสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Blogger ( Weblog Camp Blogger ) ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 : อุทยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้นมา 6 หลักสูตร จนถึงเดือนกันยายน และในครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2554 ได้เปิดรับสมัครอีกครั้งแล้ว รีบสำรองที่นั่งด่วน .....อ่านต่อรับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เขาเรียนหลักสูตรการสร้างบล็อก เขียนบล็อกระดับโลก Wordpress ( Weblog Camp Wordpress ) ในวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2554 : อุทยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้นมา 6 หลักสูตร จนถึงเดือนกันยายน และในครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2554 ได้เปิดรับสมัครอีกครั้งแล้ว รีบสำรองที่นั่งด่วน ....อ่านต่อ


รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เขาเรียนหลักสูตรการตลาดโดยใช้สังคมออนไลน์ (Social Network Marketing) ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ.2554 : อุทยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้นมา 6 หลักสูตร จนถึงเดือนกันยายน และในครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2554 ได้เปิดรับสมัครอีกครั้งแล้ว รีบสำรองที่นั่งด่วน .....อ่านต่อ
27-29 เมษายน 2554 @ อบรมคนพิการและผู้สูงอายุ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ TK Park ชั้น 8 Central World ตอนที่ 3 : วันสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆ สำหรับการอบรมในหลักสูตร Photoscape เป็นโปรแกรมพื้นฐานในการตัดต่อภาพ ที่จะต้องใช้ในการเขียนบทความในบล็อกที่จะสอนในคอร์สต่อๆ ไป ครับ ใน 2 วันที่ผ่านมา ผมต้องขอบคุณน้องๆ อาสาสมัครที่มาช่วยงานได้อย่างขยันขันแข็ง ซึ่งผมอยากเขียนบทความถึงน้องๆ เป็นพิเศษเลย อีก 1 บทความครับ ถ่ายรูปแต่ละคนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 4 คนเลยครับ ดังนั้นครั้งนี้ จึงขอนำภาพบรรยากาศที่มีน้องๆ อาสา มาให้ดูกันด้วยครับ .....อ่านต่อ


27-29 เมษายน 2554 @ อบรมคนพิการและผู้สูงอายุ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ TK Park ชั้น 8 Central World ตอนที่ 2 : สำหรับวันที่สองของการอบรมในหลักสูตรแรก First Step to Internet ซึ่งจะสอนตั้งแต่การปิด-เปิดเครื่อง ไปยังไมโครซอฟต์ และการสมัครใช้อีเมล์ ของ Gmail ถูกใจผู้เข้ารับการอบรมมากๆ ครับ เพราะว่า หลายท่านได้รับความรู้ และนำไปใช้งานจริงได้ ครั้งนี้ค่อนข้างเร่งรัดนิดหน่อย จึงมีการสอนเรื่อง Photoscape ด้วยเลย ซึ่งเป็นการตัดต่อภาพ แต่งภาพ ด้วยโปรแกรมอย่างง่าย และสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะสอนในขั้นที่ยากขึ้นต่อไป .....อ่านต่อ


27-29 เมษายน 2554 @ อบรมคนพิการและผู้สูงอายุ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ที่ TK Park ชั้น 8 Central World ตอนที่ 1 : สวัสดีครับเพื่อนๆ ทางเรา บริษัท พีดับบลิวดี มัลติมัเดีย จำกัด และบริษัท พีดับบลิวดี เอาท์ซอส เมเนจเมนท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยจัดระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2554 และวันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มงานอบรม ดูจะวุ่นวายพอสมควรครับ สำหรับการลงทะเบียน ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมมากถึง 25-28 คนเลยครับ ทั้งผู้สูงอายุ และคนพิการ .....อ่านต่อ


เอ็นบีซี ดึง ทีมผู้พิการ ร่วมงานกับฝ่าย นิวมีเดีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ประเดิมงานด้าน “Telesale”ให้ บริการ SMS ข่าว สุทธิชัย หยุ่น ,SMSเนชั่นทันข่าว และSMSข่าวด่วนคม ชัด ลึก : นางสาว ชุตินธรา วัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC กล่าวว่า ทาง ฝ่าย นิวมีเดีย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการ SMS Mobile News ได้เล็งเห็นถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ในฐานะบริษัทคนไทย ที่จะต้องร่วมกันดูแลสังคม .....อ่านต่อ

รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เขาเรียนหลักสูตรอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และพื้นฐานเพื่อการใช้โปรแกรมเบื้องต้นในการสร้างบล็อก (First Step to Internet & Basic Program for weblog) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2554 : อุทยานการเรียนรู้ทีเค ปาร์ค ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในการจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ขึ้นมา 6 หลักสูตร จนถึงเดือนกันยายน และในครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2554 ได้เปิดรับสมัครอีกครั้งแล้ว รีบสำรองที่นั่งด่วน .....อ่านต่อ

: เราได้ร่วมมือกับ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค (TK Park) จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ขึ้นมาทั้งหมด 7 หลักสูตร สามารถดูหลักสูตร และตารางการอบรมได้ที่ลิงก์นี้


และในวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ.2554 นี้ จะมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 2 ลงทะเบียน 10.30-11.00 น. เรียนเวลา 11.00-17.00 น. (สอบถามเส้นทางที่ 02-257-4300) (แผนที่เดินทางของ TK Park)รายละเอียดหลักสูตรดังนี้ .....อ่านต่อ

รับสมัครคนพิการ และผู้สูงอายุ เข้าเรียนหลักสูตรการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (First Step to Internet & Social Network) : เราได้ร่วมมือกับ อุทยานการเรียนรู้ ทีเคปาร์ค (TK Park) จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ขึ้นมาทั้งหมด 7 หลักสูตร สามารถดูหลักสูตร และตารางการอบรมได้ที่ลิงก์นี้

และในวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2554 นี้ จะมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 1 ลงทะเบียน 10.30-11.00 น. เรียนเวลา 11.00-17.00 น. (สอบถามเส้นทางที่ 02-257-4300) (แผนที่เดินทางของ TK Park) รายละเอียดหลักสูตรดังนี้ .....อ่านต่อ


6 มกราคม 2554 ประกาศรับสมัครคนพิการทำเทเลเซลล์ ข่าวเดอะเนชั่น ที่จะเริ่มงานในเดือนมีนาคม : ทางบริษัทกำลังจะรับงานเทเลเซลล์ เพื่อขายบริการข่าวทาง SMS บนมือถือ ของเครือเดอะเนชั่นในระยะยาว จึงต้องการรับสมัครคนพิการที่มีความต้องการที่จะทำงานดังกล่าว เป็นจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ .....อ่านต่อ18 พฤศจิกายน 2553 ประกาศรับสมัครคนพิการ ถอดไฟล์เสียง และอััพเดทบทความ ในเว็บบล็อกของ "อาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ" : หลังจากที่ประเศไทยเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ ทำให้เกิดการรวมตัวกันของอาสาสมัคร และอาจเรียกได้ว่า ในครั้งนี้ได้มีการนำเอา Social Media มาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอย่างจริงจัง ก็ว่าได้ มีการก่อตั้ง เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย www.thaiflood.com โดยคุณปรเมศวร์ มินศิริ และมีการรวมตัวกันของอาสากลุ่มต่างๆ เป็น "เครื่อข่ายอาสาช่วยเหลือผู้ระสบภัยพิบัติ" มีการใช้ twitter facebook เป็นต้น มาสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว .....อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขจัดปัญหาการจ้างคนพิการ ครั้งที่ 2-5 (ข้อมูลคลิ๊กภาพ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2 (อ่านข้อมูลคลิ๊กภาพ)

บริษัท PWDOM จำกัด รับสมัครคนพิการจำนวน 6 คน (สนง. 2 คน, สำรวจ 4 คน)

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทำงานตำแหน่งด้านไอที

เชิญคนพิการทุกท่านที่ต้องการมีงานทำ เข้าสัมภาษณ์ สอบถามเพิ่มเติมที่นายปรีดา ลิ้มนนทกุล 086-314-7866

http://ict4pwds.blogspot.com/